Hae Mikevan sivustolta
Sulje
Background Image

Ryhmäterapia

Ryhmäterapia

Mikevan ryhmäterapia on terapiamuoto, jossa suunnitelmalliseen ja pitkäaikaiseen terapiaan osallistuu samalla terapiakerralla useita osallistujia. Ryhmäterapiaan voi osallistua kuntoutujia, jotka hyötyvät yksilöllisesti ryhmämuotoisesta kuntoutuksesta. Terapiaan osallistuvilla ryhmäläisillä tulee olla toimintakykynsä ja sosiaalisten taitojensa osalta riittävän yhtäläiset mahdollisuudet ja kyvyt osallistua ryhmän toimintaan, jotta terapian vaikuttavuus ja tehokkuus ryhmän jäsenille ovat riittävän yhtäläisiä. Ryhmäterapialle asetetut tavoitteet tukevat jokaisen kuntoutujan yksilöllisten tavoitteiden saavuttamista sekä myös ryhmän yhteisiä tavoitteita, jotka määritellään yhdessä ryhmän sisällä ja niitä päivitetään terapian edetessä. Ryhmäterapiassa tavoitteena voi olla vahvistaa kuntoutujien vuorovaikutustaitoja ja aktiivista osallistumista arkeen ja siitä selviytymiseen sekä ryhmän toimintaan. Terapiaryhmään osallistuvat kuntoutujat saavat ja antavat aktiivisesti myös vertaistukea ryhmän sisällä. Ryhmäterapia on turvallinen ympäristö omien taitojen harjoittelemiseen arkielämän selviytymisen ja osallistumisen turvaamiseksi tai parantamiseksi. Terapian avulla kuntoutujalle rakennetaan itseluottamusta elämään, siinä pärjäämiseen sekä omiin taitoihin ja kykyihin.

Ryhmäterapian ohjaavana terapeuttina voi olla esimerkiksi toiminta-, puhe-, fysio- tai psykoterapeutti. Ryhmäterapian suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa koko ryhmän kokoontumisen ajan yksi tai kaksi saman terapiamuodon terapeuttia. Terapeutin valinnassa otetaan aina yksilöllisesti ja tilannekohtaisesti huomioon terapiaan osallistuvat kuntoutujat, heidän yksilölliset tarpeet sekä ryhmälle asetetut yhteiset tavoitteet ja suunnitelmat.

Ryhmäterapiaa voidaan toteuttaa yli 4-vuotiaille lapsille, nuorille ja aikuisille. Ryhmän muodostamisessa ja sen kokoa määriteltäessä otetaan huomioon eri ikäkausien mukaiset ja toimintakykyyn liittyvät erityistarpeet ja –vaatimukset. Yksi terapiakerta kestää 60 – 90 min ja ryhmä kokoontuu 10-40 kertaa vuoden aikana etukäteen sovitusti. Terapiaryhmä voi olla suljettu, jolloin osallistujat ovat samat koko terapian ajan tai täydentyvä, jolloin ryhmään voi tulla uusia ryhmäläisiä terapiajakson edetessä. Ryhmäkertojen lisäksi terapiajaksoon sisältyy myös vuosittain kaksi kuntoutujan yksilökäyntiä terapeutin luona.

Ryhmäterapia on ensisijaisesti Kelan tai kaupungin kustantama palvelu ja siten pääsääntöisesti kuntoutujalle maksutonta.

Lisätietoa ryhmäterapiasta sekä mahdollisuuksista osallistua ryhmäterapiaan saat ottamalla yhteyttä Mikevan ammattitaitoisiin terapeutteihin, jotka mielellään kertovat lisää Mikevan ryhmäterapiapalveluista.

Mikevan ryhmäterapiaa on saatavilla seuraavissa yksiköissä

Selaa lisää yksiköitä