Hae Mikevan sivustolta
Sulje
Background Image

Puheterapia

Mikevan Puheterapia

Mikevan tarjoama puheterapia on yksilöllisesti toteutettavaa lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on parantaa ja vahvistaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä hänen jokapäiväisessä elämässä ja arkiympäristöissä, kuten kotona, päivähoidossa, koulussa ja työelämässä. Puheterapiassa autetaan puhe- tai kielihäiriöstä kärsivää asiakasta vähentämällä, ehkäisemällä tai poistamalla puheen tai kielen häiriöitä ja ongelmia sekä niistä johtuvia tai aiheutuvia vuorovaikutuksen häiriöitä ja ongelmia. Häiriöitä voi ilmetä kielen tuottamisessa, nielemisessä, puheessa, äänessä, kuulossa sekä myös lukemisessa tai kirjoittamisessa. Häiriöiden syntyperä voi olla synnynnäinen tai toisaalta sairaudesta vai vammastasta seurannut ja niiden vaikuttavuusasteet asiakkaan toimintaan ja vuorovaikutukseen voivat olla eri asteisia.

Puheterapia voi tähdätä esimerkiksi asiakkaalle muodostuneiden äänne- ja äänivirheiden ja änkytyksen poistamiseen tai lieventämiseen. Terapialla voidaan myös hoitaa dysfasiaa sekä lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia. Käytettävät terapiamuodot vaihtelevat asiakkaan yksilöllisen tilanteen, iän sekä poikkeavuuksien mukaan. Terapiamuotoina voivat olla puhe-elinten toiminnan vahvistaminen, vuorovaikutustaitojen parantaminen, puhemotoriikan oppiminen ja sanavaraston laajentaminen tai kuullun, nähdyn ja liikkeen hahmottaminen ja muistin parantaminen. Myös erilaisia puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä ja apuvälineitä (esim. (tuki)viittomat tai esine- ja kuvakommunikaatiot sekä tekniset apuvälineet, kuten tietokoneet) voidaan hyödyntää puheterapiassa ja sen osana.

Mikevan puheterapia sisältää palveluntarpeen selvittämiseksi tarvittavat tutkimukset sekä kuntoutuksen suunnittelun, jonka pohjalta laaditaan terapiasuunnitelma. Puheterapia voidaan toteuttaa joko yksilö- ja /tai ryhmäterapiana, asiakkaan palveluntarpeen huomioiden. Terapiajaksoon sisältyy myös omaisten ja lähiympäristön ohjausta ja konsultointia, mahdollisten puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen suunnittelua ja ohjauksen sekä kommunikaation apuvälinepalveluita ja niihin liittyvä ohjaus.

Yksilölliseen puheterapiaan voi hakeutua lääkärin antama lähetteen pohjalta sekä Kelan, kunnan, kaupungin tai vakuutusyhtiön myöntämän maksusitoumuksen avulla. Mutta puheterapiaan voi hakeutua myös täysin itse maksavana omakustanteisena asiakkaana.

Kiinnostuitko Mikevan puheterapiapalveluista?

Mikevan osaavat ja ammattitaitoiset terapeutit kertovat mielellään lisää puheterapiasta, mahdollisuuksista hakeutua puheterapiaan sekä sen hyödyistä ja toteuttamisesta. Tutustu myös muihin Mikevan monipuolisiin terapia- ja kuntoutuspalveluihin!

Mikevan puheterapiaa on saatavilla seuraavissa yksiköissä

Selaa lisää yksiköitä