Hae Mikevan sivustolta
Sulje
Background Image

Päiväkuntoutus

Mikevan päiväkuntoutus

Mikevan terapia- ja kuntoutuspalveluiden tarjoama ja toteuttama päiväkuntoutus on monipuolista avokuntoutusta. Päiväkuntoutuksessa kuntoutuja saa yhden päivän aikana järjestettävässä kuntoutuksessa yksilöfysioterapian ja / tai yksilötoimintaterapian lisäksi myös muuta toiminnallista ohjelmaa tai kuntoutusta, joka voi olla esimerkiksi erilaisia asiantuntijaluentoja, ohjattuja ryhmäkeskusteluja tai verkostoyhteistyötä. Toiminnallinen ohjelma suunnitellaan tukemaan kuntoutujan yksilöllisiä tarpeita ja tavoitteita. Päiväkuntoutus on tarkoitettu ensisijaisesti eri tilanteissa oleville aikuiskuntoutujille, joille laaditussa kuntoutussuunnitelmassa on suositeltu osallistumista päiväkuntoutukseen. Heidän kuntoutuksessaan koetaan yksilöterapian ja toiminnallisen ohjelman yhdistämisestä saatavan hyötyjä kuntoutumiselle.

Päiväkuntoutus on sisällöltään toiminnallista ja samalla tukea antavaa sekä kehittävää kuntoutujan palvelun- ja kuntoutuksentarpeeseen nähden. Päiväkuntoutuksen suunnittelussa, toteutuksessa sekä tavoitteiden asettelussa huomioidaan aina kuntoutujan yksilölliset tavoitteet, tarpeet sekä mielenkiinnon- ja motivaationkohteet. Päiväkuntoutuksen tavoitteena voi olla kuntoutujan toimintakyvyn vahvistaminen tai parantaminen arjen toiminnoissa ja ympäristöissä, itsetunnon ja itseluottamuksen rakentaminen ja lisääminen sekä sosiaalisen toimintakyvyn kehittäminen. Lisäksi päiväkuntoutuksessa kuntoutujalle tarjoutuu mahdollisuus vertaistuen saamiseen sekä myös sen antamiseen.

Kuntoutujat voivat osallistua päiväkuntoutukseen joko kaupungin, kunnan, vakuutusyhtiön tai Valtiokonttorin maksusitoumuksella, jolloin järjestettävä kuntoutus ja terapia on lähtökohtaisesti kuntoutujalle maksutonta. Kuntoutuja kuitenkin vastaa mahdollisista matkakuluista ja matkoista aiheutuvista järjestelyistä itse omakustanteisesti. Päiväkuntoutusta järjestetään keskimäärin yhtenä tai kahtena päivänä viikon aikana. Vuodessa päiväkuntoutuksen päiviä on noin 10 – 40 kertaa, vaihdellen kuntoutujan yksilöllisestä maksusitoumuspäätöksestä ja kuntoutuksen tarpeesta. Päiväkuntoutus kestää kerrallaan aina vähintään viisi tuntia tai pidempään, riippuen päiväkuntoutuksen sisällöstä. Päivän aikana kuntoutujalla on myös mahdollisuus lepotaukoon ja ruokailuun. Jokaisen kuntoutujan päiväkuntoutussuunitelma laaditaan yksilölisesti maksusitoumuspäätökseen pohjautuen, mutta ensisijaisesti kuntoutujan elämäntilannetta, tarpeita ja toiveita kuunnelleen tiiviissä yhteistyössä terapeutin ja kuntoutujan kesken.

Kiinnostuitko päiväkuntoutuksesta?

Lisätietoa monipuolisesta päiväkuntoutuksesta saat ottamalla yhteyttä Mikevan ammattitaitoisiin ja motivoituneisiin terapeutteihin, jotka kertovat mielellään lisää päiväkuntoutuksesta sekä kuntoutujan mahdollisuuksista osallistua päiväkuntoutukseen. Terapeuteilta saat myös lisätietoa Mikevan muista terapia- ja kuntoutuspalveluista.

Mikevan päiväkuntoutusta on saatavilla seuraavissa yksiköissä

Selaa lisää yksiköitä