Hae Mikevan sivustolta
Sulje
Background Image

Monimuotoryhmäterapia

Monimuotoryhmäterapia

Mikevan monimuotoryhmäterapia on yksilöllistä terapiaa, jossa terapia toteutetaan terapiaa varten yhteen kootussa terapiaryhmässä. Tässä ryhmille järjestettävässä terapiassa yhdistyvät ryhmäterapian toiminnan tuomat hyödyt sekä eri terapiamuotojen hyödyntäminen rinnakkain ja yhteistyössä keskenään. Monimuotoryhmäterapiassa voidaan hyödyntää eri terapiamuotoja monipuolisesti sekä ryhmän että yksilön terapiassa. Monimuotoryhmäterapiaa suunnittelevat ja toteuttavat kaksi eri terapiamuodon terapeuttia yhdessä. Usein käytännössä terapian ohjauksesta vastaavat esimerkiksi työparina työskentelevät toimintaterapeutti ja psykoterapeutti tai toimintaterapeutti ja puheterapeutti. Terapeuttiparien valinnassa otetaan huomioon terapiaan osallistuvat kuntoutujat, heidän yksilölliset tarpeensa sekä terapialle asetettavat ryhmän yhteiset tavoitteet.

Terapiaan osallistuvilla kuntoutujilla tulee olla riittävän yhtäläiset mahdollisuudet toimintakyvyn sekä sosiaalisen kanssakäymisen taitojen osalta osallistua ryhmän toimintaan, jotta terapian vaikuttavuus ja toteutuminen ovat tasavertaisia ja siten tavoitteiden mukaisia ja suuntaisia. Monimuotoryhmäterapialle asetetut yhteiset tavoitteet tukevat ja edistävät jokaisen kuntoutujan yksilöllisten kuntoutumisen tavoitteiden saavuttamista sekä ryhmän toiminnan dynamiikkaa. Ryhmäterapiassa ryhmän yhteisenä tavoitteena on vahvistaa kuntoutujien vuorovaikutustaitoja ja aktiivista osallistumista arjen tilanteisiin sekä ryhmän toimintaan. Terapiaan osallistuvat kuntoutujat antavat toisille jäsenille vertaistukea sekä myös saavat ryhmältään aktiivisesti vertaistukea, joka osaltaan edesauttaa tavoitteiden saavuttamista. Monimuotoryhmäterapia on turvallinen ympäristö kuntoutujan omien taitojen harjoittelemiseen arkielämän selviytymisen ja osallistumisen turvaamiseksi tai parantamiseksi. Terapian avulla luodaan kuntoutujalle itseluottamusta omiin taitoihin, kykyihin sekä elämään.

Yksi terapiakerta kestää vaihdellen tarpeen ja tilanteen mukaan yhdestä tunnista aina puoleentoista tuntiin (60-90 min). Terapiaryhmän kokoontumistiheys vaihtelee yksilöllisesti ryhmän tarpeen mukaisesti, tapaamisia voi olla 10-40 kertaa vuoden aikana etukäteen sovittuina ajankohtina. Usein terapiaryhmä on määritelty suljetuksi, jolloin ryhmän jäsenet ovat samat koko terapian ajan, mutta toisinaan ryhmiin voidaan ottaa sopimuksen mukaan myös uusia kuntoutujia kesken terapiakaudenkin. Ryhmäterapian lisäksi terapiajaksoon sisältyy myös vuosittain kaksi kuntoutujan yksilökäyntiä terapeutin kanssa. Mikevan terapiapalveluissa monimuotoryhmäterapiaa on mahdollista toteuttaa Kokkolan, Ristijärven ja Ylivieskan toimipisteissä Kelan maksusitoumuksella.

Mikevan ammattitaitoiset ja motivoituneet terapeutit kertovat mielellään lisää monimuotoryhmäterapiasta sekä asiakkaiden mahdollisuuksista osallistua terapiaan.

Mikevan monimuotoryhmäterapiaa on saatavilla seuraavissa yksiköissä

Selaa lisää yksiköitä