Hae Mikevan sivustolta
Sulje
Background Image

Fysioterapia

Mikevan fysioterapia

Mikevan fysioterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka perustuu terveyden, liikkumisen ja toimintakyvyn kuntouttamiseen ja parantamiseen. Usein fysioterapiaa hyödynnetään synnynnäisen vamman, sairauden, tapaturman tai ikääntymisen aiheuttamien toimintakyvyn heikentymisten korjaamiseen tai toimintakyvyn vahvistamiseen ja parantamiseen sekä myös toisaalta kuntoutujan yleisen terveydentilan kohentamiseen ja edistämiseen.

Fysioterapiassa hyödynnetään parasta ja uusinta saatavilla olevaa tietoa, tutkimusta, menetelmiä sekä ammattiosaamista kuntoutujan terveyden, liikkumisen ja toimintakyvyn kuntouttamisessa sekä hänen hyvinvoinnin edistämisessä. Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen omassa luontaisessa toimintaympäristössään. Fysioterapian menetelmiä ovat erilaiset ja monipuoliset kuntoutujan terveyttä ja toimintakykyä edistävät ohjaukset ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut ja -arvioinnit.

Fysioterapeutti ja kuntoutuja toimivat kiinteässä ja suunnitelmallisessa terapiasuhteessa, joka tähtää pitkäjänteisesti yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Terapia pohjautuu aina yksilöllisesti terapiasuhteen alussa laadittavaan terapiansuunnitelmaan, jota päivitetään säännöllisesti terapian edetessä. Suunnitelman laadintaan osallistuvat terapeutti, kuntoutuja sekä tarvittaessa hänen lähiverkostonsa. Terapiasuunnitelman laadinnassa huomioidaan kuntoutujan elämäntilanne, yksilölliset tarpeet, toiveet sekä mielenkiinnonkohteet. Myös arkielämän ympäristön ja siellä pärjäämisen luomat vaatimukset ja edellytykset huomioidaan kiinteänä osana fysioterapian suunnittelua ja toteutusta. Fysioterapiassa kuntoutujaa aktivoidaan ja ohjataan edistämään itse omaehtoisesti omaa terveyttään sekä ottamaan vastuuta omista valinnoistaan suhteessa omaan toimintakykyynsä ja terveyteensä. Kuntoutujan motivaatiolla on iso merkitys terapian onnistumisen kannalta.

Mikevan fysioterapiaan voi tulla kunnan, kaupungin, vakuutusyhtiön tai Kelan myöntämällä maksusitoumuksella. Myös täysin itsemaksavat asiakkaat ovat tervetulleita fysioterapiaan. Fysioterapiaa toteutetaan Mikevan yksiköiden viihtyisissä vastaanottotiloissa ajanvarauksella tai kotikäynteinä kuntoutujan omassa elinympäristössä, kuten kodissa, koulussa, tarhassa tai työpaikalla. Asiakkaaksi ovat tervetulleita eri elämäntilanteissa olevat sekä myös erilaista fysioterapiapalvelua tarvitsevat lapset, nuoret, aikuiset sekä ikääntyneet kuntoutujat.

Kiinnostuitko Mikevan fysioterapiapalveluista?

Mikevan osaavat ja ammattitaitoiset fysioterapeutit kertovat mielellään lisää fysioterapiapalveluista sekä myös muista Mikevan monipuolisista terapia- ja kuntoutuspalveluista.

Mikevan fysioterapiaa on saatavilla seuraavissa yksiköissä

Mikevan terapia- ja kuntoutuspalvelut Hämeenlinna

Torikatu 15 h 21, Hämeenlinna, Suomi
Mikevan terapia- ja kuntoutuspalvelut Hämeenlinna tarjoaa monipuolisia ja ammattitaitoisia kuntoutus- ja terapiapalveluita Hämeenlinnan alueella kotikäynteinä tai vastaanottotiloissa.
Selaa lisää yksiköitä