Hae Mikevan sivustolta
Sulje
Background Image

Terapia- ja kuntoutuspalvelut

Mikevan terapia- ja kuntoutuspalvelut

Terapia- ja kuntoutuspalvelumme ovat suunnitelmallista ja moniammatillista kuntoutusta, jonka tavoitteena on auttaa kuntoutujaa toteuttamaan oman elämänsä tavoitteita ja ylläpitämään toiminta-, opiskelu- ja työkykyään sekä elämänhallintaansa silloin, kun ne ovat sairauden tai vamman takia uhattuina. Kuntoutuja ja hänen läheisensä ovat kuntoutuksen aktiivisia suunnittelijoita ja toimijoita yhteistyössä eri terapeuttien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Terapia- ja kuntoutuspalveluiden taustalla on asiakkaan arki, ihmislähtöisyys ja Mikevan ”Hyvä olla” -arvolupaus.

Yhteistyöllä vahvuuksien varaan

Kuntoutuja, hänen läheisensä, terapeutit ja muut asiantuntijat suunnittelevat ja rakentavat kokonaisvaltaisen sekä vaikuttavan terapiajakson tai kuntoutuksen yhteistyössä keskenään. Terapia- ja kuntoutustyön tavoitteena on kuntoutujalle mielekäs itsenäinen elämä. Yhdessä asetetut konkreettiset tavoitteet, niiden varaan laadittu suunnitelmallinen terapia ja kuntoutujaa motivoivat terapiamenetelmät ovat tie tulokselliseen kuntoutukseen. Kuntoutujan omat mielenkiinnon kohteet, harrastukset sekä elämän “kulmakivet” huomioidaan kuntoutuksen suunnittelusa ja toteutuksessa. Kuntoutuksen vaikuttavuutta mitataan standardoitujen testien ja arviointimenetelmien avulla.

Terapia- ja kuntoutuspalvelujen maksavana tahona voi toimia Kela, vakuutusyhtiö, sairaanhoitopiiri, kaupunki tai kuntayhtymä yksikön sopimuskumppanista riippuen. Myös itse maksavat kuluttaja-asiakkaat ovat tervetulleita terapia- ja kuntotuuspalveluidemme piiriin. Maksajatahosta riippumatta toimii viimeisin Kelan vaikeavammaisten avoterapiastandardi laadunhallintamme runkona sekä hyödynnämme sitä terapia- ja kuntoutuspalveluidemme toteutuksessa ja suunnittelussa.

Terapia- ja kuntoutuspalveluistamme löytyy asiantuntemusta kaiken ikäisille kuntoutujille eri elämäntilanteisiin sekä eri diagnoosiryhmille. Toimipistekohtaiset palvelut ja henkilöstön esittelyt löytyvät sivuvalikosta. Terapeuttimme jalkautuvat useimmiten kuntoutujien kotiin, kouluun, päiväkotiin, laitoksiin – kuntoutujan omaan ympäristöön, jolloin opittujen taitojen linkittäminen osaksi arkea on luontevaa. Kuntoutujan on myös mahdollista tulla viihtyisiin vastaanottotiloihimme, jotka ovat suunniteltu terapia- ja kuntotuspalveluiden vaatimusten mukaisesti. Tiloissa on huomioitu esteettömyys sekä välineistön ajan tasaisuus.

Ammattitaitoinen ote parempaan arkeen

Terapia- ja kuntoutuspalveluissamme työskentelee Valviran laillistamia toiminta-, puhe-, fysio- ja psykoterapeutteja. Ammattitaidon perustana on henkilöstön säännöllinen kouluttautuminen ja yleisen työhyvinvoinnin tukeminen. Säännöllinen tiimityöskentely ja järjestelmällisesti pyörivä sisäinen auditointi tukevat innostavaa työilmapiiriä ja mahdollistavat kollegiaalisen tuen muuten hyvin itsenäisessä työssä. Kaikilla Kelan vaikeavammaisten kuntoutujien kanssa työskentelevillä on mahdollisuus säännölliseen työnohjaukseen. Koko terapia- ja kuntotuspalveluiden henkilökuntamme on sitoutunut strandardin ja Mikevan Hyvä Olla -arvolupauksen mukaiseen toimintaan ja työskentelyyn.

Mikevan terapia- ja kuntoutuspalvelut Hämeenlinna

Torikatu 15 h 21, Hämeenlinna, Suomi
Mikevan terapia- ja kuntoutuspalvelut Hämeenlinna tarjoaa monipuolisia ja ammattitaitoisia kuntoutus- ja terapiapalveluita Hämeenlinnan alueella kotikäynteinä tai vastaanottotiloissa.