Hae Mikevan sivustolta
Sulje
Background Image

Rehabiliteringsenhen Sabinas stuga

Rehabiliteringsenhen Sabinas stuga Sabinavägen 1, 65610, Korsholm
Tietoa tästä palvelukodista

Rehabiliteringsenheten Sabinas stuga

Sabinas stuga finns på ett nybyggt trevligt bostadsområde och är en rehabiliteringsenhet som erbjuder effektiverat boende och rehabilitering för 15 mentalvårds- och missbrukar klienter. Vid boendet finns personal på plats för att hjälpa, stöda och ge trygghet till boendena dygnet runt.

Sabinas stuga är indelad i tre moduler för fem personer vardera. Varje boende har ett eget rum med tillhörande moderna badrum. Rehabliteringsklienten får själv inreda sitt rum enligt egen smak. Från enheten får man hjälp med att skaffa möbler och dyligt.

Boendets gemensamma utrymmen är planerade så att alla fritt skall kunna delta i gemensamma måltider, koka kaffe tillsammans, delta i dagliga aktiviteter samt slappna av och umgås.

Rehabilitering i vardagen

Genom individuell rehabilitering, aktivering och stöd ger Sabinas stuga möjlighet för boendena att återfå en bättre vardag. I enheten stöds rehabiliterarens egna initiativförmåga samt ökas känslan av gemenskap och trygghet. Boendet vid Sabinas stuga utformas enligt det enskilda behovet och rehabiliteraren stöds till ett självständigare liv och boendeform.

Verksamhetens ideologi bygger på att vara en lösningsfocuserad vårdgemenskap. Detta tas i bektande när den klientbaserade verksamheten planeras samt vid uppgörande av de individuella rehabiliteringsplanerna.

Rehabiliterarnas styrkor och utmaningar mäts med hjälp av RAI- och Själv-utvärdering. Utvärderingarna ligger som grund för rehabiliteringsplanen i vilken uppmärksammas rehabiliterarens individuella förmågor och levnadsförlopp.

Boendet i Sabinas stuga

Effektiverat serviceboende är avsett för personer som är i behov av stöd och handledning dygnt runt för att klara sina dagliga aktiviteter. Rehabiliteringen utgår från individens egna förmågor som stödes för att öka hanteringen av vardagen och livet.

I Sabinas stuga lever vi en mångsidig och livsbejakande vardag i vilken ingår såväl vardagligt hushållsarbete som arbete och aktiverande aktiviteter, både vid boende och utlokaliserat. Därtill stöder vi deltagande i fritidsaktiviteter, studier samt har varrierande gäster och far på utflykter.

Boendens nätverk består av närstående, vänner och andra viktiga individer som alla är välkomna att delta i såväl vardagen som rehabiliteringen av boendena om de så önskar. Boendenas välmående tas omhand av hängivna handledare samt annan personal.

 

”Varje dag är en bra dag”

Kontakta Rehabiliteringsenhen Sabinas Stuga:

Jennie Rosengård
Cherf för Servicehemmet
Palvelukieli: svenska, finska
Puhelin: 044 445 6830
Yhteystiedot
Vastaavan titteli:
Chef för Servicehemmet
Vastaavan nimi:
Jennie Rosengård
Päällikön puhelinnumero:
044 445 6830
Muuta tietoa:
Allmänna telefonnumret
tel. 044 724 1319

Sabinavägen 1, 65610, Korsholm

Katso reittiohjeet
Lähetä viesti meille