Hae Mikevan sivustolta
Sulje
Background Image

Palvelukoti Willa Wanha

Palvelukoti Willa Wanha

Palvelukoti Willa Wanha Koulutie 7, Ristijärvi, Suomi
Tietoa tästä palvelukodista

Palvelukoti Willa Wanha on 23 paikkainen lämmin ja elämänmakuinen koti ikääntyneille asukkaille, osoitteessa Koulutie 7 Ristijärvi. Willa Wanha tarjoaa asukkailleen arvokkaan vanhuuden, viihtyisässä ympäristössä lähellä Ristijärven monipuolisia peruspalveluita. Willa Wanha tarjoaa asukkailleen turvallisen ja virikkeellisen elämän, jossa otetaan huomioon jokaisen asukkaan yksilölliset tarpeet ja voimavarat. Willa Wanhassa on tunnelmallisella tavalla yhdistetty vanhaa ja uutta. Entisestä oppilasasuntolasta on uudistettu nykyaikainen ja viihtyisä hoitokoti, joka tarjoaa välittävän kodin.

Palvelukoti Willa Wanha – Hyvän Olon koti

Willa Wanhan toiminta ja arki perustuu asukaslähtöisyyteen. Kodin toimintojen suunnittelua ja toimintaa ohjaavat asukkaan yksilölliset henkilökohtaiset tarpeet ja toiveet, ikääntyneiden palveluihin liittyvät laatusuositukset ja käypähoitosuositukset. Jokaisen asukkaan yksilöllinen elämäntarina huomioidaan tärkeänä osana Willa Wanhan hoivaa ja kuntoutusta. Asukas kohdataan aina yksilönä, jolle annetaan aikaa ja arvoa.

Yksilöllistä arkea

Palvelukoti Willa Wanhan toiminta-ajatuksena on tarjota kodinomainen, ympärivuorokautinen asumismahdollisuus ja monipuolisia, yksilöllisiä hoito- ja hoivapalveluita. Kodin toimintaan kuuluu monipuolisia virike- ja kuntoutustoimintaa ikääntyneille asukkaille. Asukkaita kannustetaan ja ohjataan osallistumaan palvelukodin arkeen ja toimintaan asukkaan yksilölliset voimavarat ja tarpeet huomioiden.  Kuntouttava työskentelyote on läsnä kodin arjen olossa ja elossa. Asukkaiden läheiset, omaiset ja muu tärkeä tukiverkosto ovat lämpimästi tervetulleita osallistumaan asukkaiden hoivaan ja kuntoutukseen sekä kodin arkeen ja juhlaan. Willa Wanhassa hyödynnetään monipuolisesti uuden ja kehittyvän teknologian tuomia mahdollisuuksia kodin turvallisuuden lisäämiseksi sekä viriketoiminnan monipuolistamiseksi.

Suunnitelmallista kuntoutusta

Kodin jokaisen asukkaan hoivan ja kuntoutuksen kulmakivenä toimii yksilöllisesti laadittava hoiva- ja kuntoutussuunnitelma. Suunnitelmassa otetaan huomioon asukkaan elämäntarina, tarpeet, rajoitteet, toiveet ja kiinnostuksen kohteet. Asukkaan lähimpänä tukena ja apuana toimii hänelle nimetty omaohjaaja, joka vastaa asukkaan kuntoutuksen ja hoivan toteutumisesta suunnitelman edellyttämällä tavalla. Willa Wanhassa toiminnan perustana ovat Mikevan laatujärjestelmän asettamat tavoitteet sekä vaatimukset.

Osaavaa hoivaa

Kodissa asukkaita palvelee ammattitaitoinen ja sydämellään työtään tekevä henkilökunta, joka huolehtii turvallisesta ja lämminhenkisestä asuinympäristöstä. Kodin osaava henkilökunta on saanut koulutuksensa sosiaali- tai terveysalalle, lisäksi heidän ammattitaidostaan pidetään huolta säännöllisien lisä- ja täydennyskoulutusten avulla.

Terapia- ja kuntoutuspalvelut Willa Wanha

Palvelukoti Willa Wanhan kanssa tiloissa, omana erillisenä yksikkönään toimii Mikevan terapia- ja kuntoutuspalvelut Willa Wanha, joka palvelee palvelukodin asukkaita sekä talon ulkopuolisia asiakkaita.

Ota yhteyttä Willa Wanhaan:

Ulla Ohtonen
Palvelukodin päällikkö
Palvelukieli: Suomi
Yhteystiedot
Vastaavan titteli:
Palvelukodin päällikkö
Vastaavan nimi:
Ulla Ohtonen
Päällikön puhelinnumero:
044 7804 332, tavoitettavissa arkisin klo 8-16
Muuta tietoa:
Palvelukodin päällikön sähköposti:
ulla.ohtonen@mikeva.fi

Palvekodin ohjaajien puhelinnumerot:
044 261 5913
044 568 4894
tavoitettavissa vuorokauden ympäri

Koulutie 7, Ristijärvi, Suomi

Katso reittiohjeet
Lähetä viesti meille