Hae Mikevan sivustolta
Sulje
Background Image

Palvelukoti Metsäpolku

Palvelukoti Metsäpolku Sairaalantie 29, 91410 Jokirinne, Muhos
Tietoa tästä palvelukodista

Muhoksen Jokirinteellä toimiva Palvelukoti Metsäpolku tarjoaa haastavasti käyttäytyville kehitysvammaisille asukkaille turvallista, kodinomaista, kuntouttavaa sekä kuntoa ylläpitävää hoitoa. Palvelukoti Metsäpolussa asuu yhteensä 13 kehitysvammaista asukasta. Heidän kuntoutuksessaan ja hoidossaan joudutaan huomioimaan turvallisuus tarkasti. Koti sijaitsee luonnonkauniissa ympäristössä, osoitteessa Sairaalantie 29, Jokirinne.

Palvelukoti Metsäpolku osana Palvelukoti Muhosta

Palvelukoti Metsäpolku toimii osana Palvelukoti Muhosta, joka koostuu viidestä täysin itsenäisestä ja erillisestä palvelukodista. Muhoksen muut neljä palvelukotia tarjoavat asumis- ja kuntoutuspalveluita mielenterveys- ja päihdekuntoutujille.

Yhteisökasvatuksen periaatteet

Metäspolun toiminnan keskeisinä lähtökohtina ovat yhteisökasvatuksen periaatteet; itsemääräämisoikeus, omatoimisuuden lisääminen, aikuisuuden sekä vuorovaikutuksen tukeminen. Palvelukodin tilat ja henkilökuntamitoitus ja toiminta ovat suunniteltu siten, että asukkaat tuntevat olonsa turvalliseksi. Metsäpolun jokainen asukas kohdataan ainutlaatuisena yksilönä. Välittäminen, luottamus ja läheisyys ohjaavat kodin toimintaa niin arjessa kuin juhlassakin. Asukkaille annetaan aikaa, heitä kuunnellaan ja heidän kanssaan tehdään asioita yhdessä. Lisäksi asukkaita rohkaistaan ja kannustetaan osallistumaan kodin arkeen ja yhteiseen tekemiseen ja kokemiseen yhdessä muiden asukkaiden sekä henkilökunnan kanssa

Luottamusta omaan elämään

Asukkaiden kuntoutuksen tavoitteena on vahvistaa heidän itsetuntoaan, luottamusta omaa elämää sekä toisia ihmisiä kohtaan. Kodin asukkaat osallistuvat palvelukodin askareisiin ja huolehtivat heille annetuista vastuualueista, kukin omien voimavarojensa ja toiminkykynsä mahdollistamissa puitteissa. Asukkaiden on mahdollista edetä onnistuneen kuntoutusjakson myös kevyemmin tuettuunn asumisyksikköön. Suurimmalle osalle kodin asukkaista Metsäpolku on kuitenkin pitkäaikainen ja pysyvä koti, jossa kuntoutus tähtää pitkällä aikajänteellä tapahtuvien tavoitteiden täyttymiseen, jokaisen omien mahdollisuuksien puitteissa.

Monipuolista ja vaihtelevaa arkea

Metsäpolulla järjestetään lisäksi runsaasti erilaisia yksilö- ja ryhmätoimintoja, kuten esimerkiksi käsityö-, askartelu- ja liikuntaryhmiä. Kodin viriketoiminta on monipuolista ja vaihtelevaa, lisäksi sen tavoitteena on kehittää asukkaiden toimintakykyä erilaisissa asosiaalisissa tilanteissa, vahvistaa arjen taitoja sekä kasvattaa asukkaiden kykyä huolehtia itsestä. Tärkeänä osana Metsäpolun toimintaa on päivittäinen työ-, harraste- ja urheilutoiminta, kodin askareet ja aktiviteetit talon ulkopuolella ohjaajien kanssa. Metsäpolun asukkaat tarvitsevat paljon toimintaa ja ohjausta arjen sujumiseksi, hyvä käytös palkitaan kannustamalla positiivisia osaamiskokemuksia.

Ammattitaitoinen henkilökunta

Palvelukoti Metsäpolussa työskentelee ammattitaitoinen, välittävä ja sydämellään työtään tekevä henkilökunta, joka on saanut koulutuksensa sosiaali- ja / tai terveysalle. Lisäksi heidät on lisäkoulutettu kehitysvammatyöhön ja kohtaamaan haastavaa käytöstä. Heidän tavoitteenaan taata asukkaille Hyvä Olo, joka päivä!

Ota yhteyttä Metsäpolkuun:

Maaret Alavesa
Palvelukodin päällikkö
Palvelukieli: Suomi
Yhteystiedot
Vastaavan titteli:
Palvelukodin päällikkö
Vastaavan nimi:
Maaret Alavesa
Päällikön puhelinnumero:
0400 700 691, tavoitettavissa arkisin 8-16
Muuta tietoa:
Ohjaajat
puh. 0400 395 476
Tavoitettavissa ympäri vuorokauden

faksi 08 533 1178

Sairaalantie 29, 91410 Jokirinne, Muhos

Katso reittiohjeet
Lähetä viesti meille