Hae Mikevan sivustolta
Sulje
Background Image

Palvelukoti Kanavakoti

Palvelukoti Kanavakoti Tohkalantie 13, 41340, Laukaa
Tietoa tästä palvelukodista

Palvelukoti Kanavakoti on 18 -paikkainen palvelukoti mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Palvelukoti tarjoaa kuntouttavaa palveluasumista, asumispalvelua, päivätoimintaa, sekä liikkuvan tuen palveluja kotikuntoutujille ja TutKa ja intervallijaksoja. Kanavakoti sijaitsee Laukaassa, Keitele-Päijänne kanavareitin viihtyisässä ympäristössä. Laukaan keskustaan on palvelukodista matkaa n. 3 km ja Jyväskylään 21 km. Kulkuyhteydet palvelukodista ovat hyvät säännöllisten linja-autovuorojen ansiosta.

Palvelukoti Kanavakoti tarjoaa kuntoutusjaksoja

Kuntoutujan lähtötilanne kartoitetaan hänen määrittelemän verkoston kanssa, käyttäen apuna Rai -toimintakykyarviointia. Työyhteisö tukenaan kuntoutuja laatii kuntoutussuunnitelman, joka uusitaan kolmen – kuuden kuukauden välein. Hoidon lähtökohtana on voimavaralähtöinen ajattelu, sekä kuntouttava arki. Viikko-ohjelma koostuu keskustelu- ja toiminnallisista ryhmistä, työtoiminnasta/ koulusta, harrastuksista, sekä kodinhoidollisista tehtävistä. Kuntoutusjakson tavoittena on mahdollisimman itsenäinen asuminen, tasapainoinen ja mielekäs elämä omien voimavarojen ja riittävän tukiverkoston turvin.

TutKA

Kanavakodissa on mahdollisuus toteuttaa TutKA-jaksoja (tutkimus-, konsultointi- ja arviointijaksoja). Jakson tarkoituksena on selvittää asiakkaan kokonaistilanne sekä palveluntarve moniammatillisen ja kokonaisvaltaisen työskentelyn avulla. Arviointiin osallistuu jakson aikana asiakas, sekä hänen tukiverkostonsa. TutKA-jakso voidaan toteuttaa myös sairaalasta kotiutuvan potilaan kohdalla palvelutarpeen arvioimiseksi ja/tai elämäntilanteen uudelleen järjestämiseksi. TutKA:n toiminta-ajatuksena on asiakaslähtöisyys, edellytyksenä onnistuneelle jaksolle on tutkittavan oma motivaatio. TutKA kestää 5 viikkoa ja jakson aikana tutkittava asuu asumispalveluyksikössä osallistuen sekä arjen toimintoihin ja askareisiin että virike- ja ryhmätoimintoihin.

Kotikuntoutus

Liikkuvan tuen eli kotikäyntien tavoitteena on tukea kuntoutujan itsenäistä asumista omassa kodissa. Tuen tavoitteet pohjautuvat yhdessä laadittuun kuntoutussuunnitelmaan, jossa huomioidaan kuntoutujan voimavarat esimerkiksi työelämässä tai opiskelussa selviytymisen edistämiseen. Suunnitelmassa sovitaan myös kotikäyntien määrä. Yksi käynti voi olla kestoltaan 30 – 60 min. Mikevan liikkuva tuen piirissä olevalla kuntoutujalla on mahdollisuus olla puhelimitse yhteydessä kuntoutusyksikön henkilökuntaan kuntoutusjaksojen tai päiväkäyntien välillä kuntoutusuunnitelman mukaisesti.

Päivätoiminta

Kanavaklubi toimii palvelukodissa kolmena päivänä viikossa. Päiväkävijöillä on mahdollisuus mm. osallistua ryhmiin, ruuanlaittoon, saunoa ja pestä vaatteita. Päivätoiminnan tarkotuksena on tukea omassa kodissa asumista ja tuoda kuntoutujien viikko-ohjelmaan sisältöä.

Henkilökunta

Palvelukodin hoitohenkilökunta koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista; sairaanhoitajista, lähihoitajista, yhteisöpedagogista ja sosionomista, kaikilla on psykiatrisen hoidon koulutus. Lisäksi ravitsemusteknikko ohjaa ruoan laittoa, sekä siivoustyötä. Henkilökunta on paikalla arkisin klo 7 – 21, viikonloppuisin klo 8 – 21.

Ota yhteyttä Palvelukoti Kanavakotiin:

Eija Hyvönen
Palvelukodin päällikkö
Palvelukieli: Suomi
Yhteystiedot
Vastaavan titteli:
Palvelukodin päällikkö
Vastaavan nimi:
Eija Hyvönen
Päällikön puhelinnumero:
044 7800 597, tavoitettavissa arkisin klo 8-16
Muuta tietoa:
Ohjaajat
puh. 044 7800 831
tavoitettavissa vuorokauden ympäri

Tohkalantie 13, 41340, Laukaa

Katso reittiohjeet
Lähetä viesti meille