Hae Mikevan sivustolta
Sulje
Background Image

Palvelukoti Jokitupa

Palvelukoti Jokitupa Sairaalantie 29, 91410, Jokirinne
Tietoa tästä palvelukodista

Palvelukoti Jokitupa on 10 paikkainen pitkäaikaisten mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumis- ja tukipalveluiden palvelukoti Muhoksen Jokirinteen viihtyisässä ympäristössä, osoitteessa Sairaalantie 29, Jokirinne. Palvelukoti Jokituvan asukkaat ovat pitkäaikaisesti kodissa asuvia mielenterveyskuntoutujia, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista valvontaa. Kotoisa, turvallinen ja lämminhenkinen Palvelukoti Jokituva toimii osana Palvelukoti Muhosta, jonka viisi itsenäistä palvelukotiyksikköä muodostavat isomman palvelukotikokonaisuuden mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä kehitysvammaisille asukkaille. Kaikki yksiköt toimivat kuitenkin täysin itsenäisesti omissa tiloissaan.

Viihtyisää asumista

Jokituvassa jokaisella asukkaalla on oma huoneensa, eli oma kotinsa, jonka asukas saa halutessaan kalustaa ja sisustaa viihtyisäksi ja kotoisaksi. Kodin yksityisyyttä ja rauhaa kunnioitetaan. Lisäksi palvelukodista löytyy tilavat yhteiset tilat, jotka kutsuvat asukkaita rentoutumaan, viettämään aikaa yhdessä sekä puuhailemaan erilaisia arjen askareita. Kodin keittiössä valmistuu terveellistä kotiruokaa sekä herkkuja arjen kahvihetkiin ja juhliin. Myös kodin pihamaalle pääsee ulkoilemaan ja virkistäytymään aina niin halutessaan.

Palvelukoti Jokitupa – parempaa arkea

Palvelukoti Jokituvassa jokainen asukas kohdataan ainutlaatuisena yksilönä, jonka elämäntarinaa, tarpeita ja toiveita kunnioitetaan. Palvelukodin toiminnan lähtökohtana on tarjota asukkaille yksilöllistä, turvallista ja välittävää asumis- ja kuntoutuspalvelua virikkeellisessä ja innostavassa kodinomaisessa ympäristössä. Kodin toiminta on toiminnallista kuntouttavaa ja kuntoa ylläpitävää asumispalvelua. Palvelukodissa asukkaalla on mahdollisuus elää itsenäistä elämää ja lisäksi asukasta kuntoutetaan saavuttamaan mahdollisimman hyvä hallinta elämään. Kuntouttava toiminta onkin Jokituvan toiminnan ja arjen kulmakivenä. Asukasta ohjataan tekemään terveyttä ja hyvinvointia edistäviä valintoja. Asukkaiden kanssa opetellaan jokaisen asukkaan ehdoilla erilaisia arjen taitoja, kykyä huolehtia itsestä ja sosiaalisen kanssakäymisen taitoja. Kodissa asukkaita kannustetaan ja rohkaistaan toimimaan ja elämään mahdollisimman itsenäisesti.

Voimavaralähtöistä kuntoutusta

Asukkaat osallistuvat voimavarojensa mukaan kodin arjen askareisiin ja huolehtivat ohjaajien avustuksella omien henkilökohtaisten asioiden hoidosta. Jokituvassa toimii erilaisia ryhmiä, jotka tarjoavat asukkaille virikkeellistä tai sosiaalista toimintaa. Näitä virikeryhmiä ovat esimerkiksi erilaiset liikunta-, taide- tai työtoimintaryhmät. Kodissa eletään monipuolista ja elämänmakuista arkea, johon kuuluvat kiinteänä osana myös asukkaan omaiset ja läheiset, asukkaan niin toivoessaan. Myös erilaiset retket, vierailut ja vierailija luovat asukkaille monipuolista ja vaihtelevaa arkea.

Ammattitaitoinen henkilökunta

Palvelukodin sydämellään työtään tekevä henkilökunta on sosiaali- ja / tai terveydenhuollon ammattilaisia, joilla on myös valmiudet vastata mielenterveys- ja päihdetaustaisten asukkaiden erilaisiin tarpeisiin. Jokituvalla toiminnan tavoitteena on asukkaiden, henkilökunnan ja läheisten Hyvä Olo kodilla.

Ota yhteyttä Palvelukoti Jokitupaan:

Eija Lakkapää
Palvelukodin päällikkö
Palvelukieli: Suomi
Yhteystiedot
Vastaavan titteli:
Palvelukodin päällikkö
Vastaavan nimi:
Eija Lakkapää
Päällikön puhelinnumero:
040 848 7041, tavoitettavissa arkisin klo 8-16
Muuta tietoa:
Ohjaajat
puh. 044 7800 473
faksi 08 533 1178

Sairaalantie 29, 91410, Jokirinne

Katso reittiohjeet
Lähetä viesti meille