Hae Mikevan sivustolta
Sulje
Background Image

Palvelukoti Isopurje

Palvelukoti Isopurje Isopurjeentie 3, 90510, Oulu
Tietoa tästä palvelukodista

Palvelukoti Isopurje toimii Oulun Toppilansaarella merimaiseman äärellä, osana Palvelukoti Fregatin muodostamaa palvelukotien kokonaisuutta. Vuonna 2009 toimintansa aloittaneessa Palvelukoti Fregatissa on yhteensä 5 erillistä palvelukotia, jotka tarjoavat asumis- ja kuntoutuspalveluita eri tasoista hoivaa ja palvelua tarvitseville ikääntyneille ja muistisairaille asukkaille. Fregatin muita palvelukoteja ovat Bella Rosa, Muistola, Kotipirtti  sekä Hannala.

Palvelukoti Isopurje on Hyvän Olon koti

Palvelukoti Isopurjeessa on pitkäaikainen ja lämmin koti 17 ikääntyneelle asukkaalle, jotka tarvitsevat joko fyysisen toimintakyvyn huononemisen tai muistamattomuuden vuoksi ympärivuorokautista apua ja hoivaa. Isopurjeen asukkaat eivät pärjää enää yksin kotonaan, mutta he eivät myöskään tarvitse varsinaista laitoshoitoa. Isopurjeen asukkaat ovat keski-iältään nuorempia kuin Muistolassa, mutta perushoidon, avun ja seuran tarve on suuri. Isopurjeessa asukkaiden fyysisen toimintakyvyn ylläpito ja kuntouttaminen ovat kodin toimintaa ohjaavia “punaisia lankoja”, jotka luovat pohjan kaikelle kodin arjen toiminnalle ja sen suunnittelulle.

Elämänmakuista arkea ja juhlaa

Palvelukoti Isopurjeessa eletään rikasta ja elämänmakuista arkea ja juhlaa. Asukkaille järjestetään runsaasti yhteistä virkistävää ja kuntouttavaa toimintaa erilaisten liikunta-, muistelu-, laulu- ja viriketoimintaryhmien kautta. Ulkoilemaan ja saunomaan asukkaat pääsevät aina niin halutessaan. Jokainen asukas saa elää omaan elinrytmiinsä ja tuttuun arkeensa perustuvaa elämää, ilman muiden asettamia kellonaikoja tai rytmejä. Kodissa jokainen asukas kohdataan ainutlaatuisena yksilönä, jolla on oma merkittävä elämäntarina. Isopurjeessa asukkaan toiveet, tarpeet ja tottumukset huomioidaan arjen olossa ja elossa sekä niitä kunnioitetaan ja vaalitaan. Asukkaita kannustetaan ja rohkaistaan osallistumaan kodin arkeen ja viriketoimintaan omien voimavarojensa ja toimintakyvyn luomien mahdollisuuksien mukaan.

Yhteistyössä läheisten kanssa

Asukkaiden omaiset ja läheiset ovat mukana kuntoutuksen tukemisessa sekä osana asukkaan eloa. Yhdessä oma-ohjaajan, asukkaan ja läheisten kanssa suunnitellaan hoiva- ja kuntoutussuunnitelma, joka toimii asuminen ja kuntoutuksen pohjana ja suuntaviivana. Isopurjeen osaava ja välittävä henkilökunta koostuu sosiaali- ja / tai terveysalan koulutuksen saaneista ohjaajista; sairaanhoitajista, sosionomeista (AMK) ja lähihoitajista.

Terapia- ja kuntoustuspalvelut

Isopurjeessa työskentelee Fregatin palvelukodin oma fysioterapeutti, jonka palvelut ovat asukkaiden käytettävissä. Lisäksi Palvelukoti Fregatin tiloissa toimii myös Fregatin terapia- ja kuntoutuspalvelut, jonka toimintaterapia- ja fysioterapiapalvelut ovat sekä Isopurjeen asukkaiden että myös kodin ulkopuolisten asiakkaiden käytettävissä. Terapeutit osallistuvat asukkaiden kuntoutuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Palvelukoti Isopurjeen toimintaa:

  • yhdessäolo ja rentoutuminen muiden asukkaiden kanssa
  • retket tai asiointi pienissä ryhmissä
  • ulkoilu viihtyisällä lähialueella
  • pienryhmät
  • keskustelut asukkaan kanssa
  • laulu ja muistelupiirit
  • jumppa ja yksilölliset kuntohetket
  • perushoidosta ja hygieniasta huolehtiminen
  • ruokailu ja leivonta
  • seurakuntavierailut, vieraat kodissa

Ota yhteyttä Isopurjeeseen:

Irja Tamminen
Tiiminvetäjä
Palvelukieli: Suomi
Puhelin: 044 7800 308
Elina Ervasti
Palvelukodin päällikkö
Palvelukieli: Suomi
Puhelin: 040 9650 887
Yhteystiedot
Vastaavan titteli:
Palvelukodin päällikkö
Vastaavan nimi:
Elina Ervasti
Päällikön puhelinnumero:
040 9650 887, tavoitettavissa arkisin klo 8-16
Muuta tietoa:
Tiiminvetäjä
Irja Tamminen
puh. 044 7800 308
irja.tamminen@mikeva.fi

Fregatin terapia- ja kuntoutuspalvelut
Vastaava terapeutti, fysioterapeutti
Tuukka Virkkala
puh. 044 7800 763
tuukka.virkkala@mikeva.fi

Fregatin oma fysioterapeutti
Anna-Riikka Lahdenperä
puh. 044 7143 808
anna-riikka.lahdenpera@mikeva.fi

Isopurjeentie 3, 90510, Oulu

Katso reittiohjeet
Lähetä viesti meille