Hae Mikevan sivustolta
Sulje
Background Image

Palvelukoti Haapajärvi

Palvelukoti Haapajärvi Rajakatu 18, 85800, Haapajärvi
Tietoa tästä palvelukodista

Palvelukoti Haapajärvi on lämmin ja välittävä koti mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä lievästi kehitysvammaisille asukkaille. 12-paikkainen koti sijaitsee Haapajärven keskustan tuntumassa, rauhallisella ja viihtyisällä asuinalueella, osoitteessa Rajakatu 18 Haapajärvi. Palvelukodin kiinteistö on otettu palvelukoti- ja kuntoutustoiminta käyttöön vuonna 2002.

Palvelukoti Haapajärvi – Hyvän Olon koti

Haapajärven palvelukoti tarjoaa kodinomaista, yksilöllistä ja ammattitaitoista palveluasumista henkilöille, jotka eivät selviä ilman jonkin asteista tukea päivittäisissä toiminnoissaan. Asukkaina voivat olla eritasoista tukea tarvitsevat mielenterveys- ja päihdeongelmaiset sekä lievästi kehitysvammaiset asukkaat. Haapajärven palvelukoti on pitkäaikainen koti, jossa jokaisen asukkaan asuminen ja kuntoutus pohjautuu pitkän tähtäimen suunnitelmaan. Kotiin voi tulla asumaan myös lyhyelle jaksolle, niin sanottuun intervallikuntoutukseen saatavilla olevien vapaiden asumispaikkojen sekä muiden mahdollisuuksien mukaan.

Kuntouttavaa arkea

Palvelukodin toiminta perustuu fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kuntoutusta edistävään ja ylläpitävään palvelukokonaisuuteen. Toimintaa ohjaavina lähtökohtina ovat turvallisuus, asiakaslähtöisyys ja avoimuus sekä elämän perusasioiden, kuten monipuolisen ravinnon, levon, terveydenhoidon ja -huollon toteutumisen varmistaminen. Keskeisessä osassa palvelukodin asumista ja arkea ovat itsenäisen elämän taitojen ja kykyjen opettelu ja kehittäminen. Jokainen kodin asukas harjoittelee omien voimavarojensa ja kykyjensä mahdollistamissa rajoissa esimerkiksi ruoanlaittoa, siivousta, vaatehuoltoa, itsestä huolehtimista sekä sosiaalisen kanssakäymisen taitoja. Palvelukodilla on tarjolla monipuolista ja motivoivaa virike- ja harrastetoimintaa, josta löytyy jokaiselle kiinnostavaa ja innostavaa tekemistä. Myös erilaiset retket, juhlat, vierailut ja erilaiset toimintatuokiot tuovat vaihtelua arjen oloon ja eloon. Palvelukoti tekee tiiviisti yhteistyötä muun muassa asukkaiden omaisten, edunvalvojien sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Yksillöstä kuntoutusta

Jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen hoito- ja kuntoutussuunnitelma yksilöllisten erityistarpeiden mukaan. Hoito- ja kuntoutussuunnitelman laadinnassa huomioidaan asukkaan elämäntarina ja -tilanne, kiinnostuksen kohteet, tarpeet ja toiveet. Myös asukkaan vahvuudet sekä kehittämistä vaativat osa-alueet huomioidaan tärkeänä osana suunnitelmaa. Hoito- ja kuntoutussuunnitelma tarkistetaan ja päivitetään 3-6 kuukauden välein. Haapajärven palvelukodilla asukkaat osallistuvat arjen askareisiin omien voimavarojensa ja mahdollisuuksiensa mukaisesti. Palvelukodilla käy kerran kuukaudessa yleislääketieteen erikoislääkäri.

Osaava henkilökunta

Palvelukodin henkilökuntaan kuuluu 6 ohjaajaa sekä palvelukodin päällikkö. Sydämellään työtään tekevällä ja osaavalla henkilökunnalla on koulutus sosiaali- tai terveysalalle sekä erityisosaamista mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä kehitysvammaisten parista. Heidän ammattitaidostaan pidetään huolta säännöllisten lisä- ja täydennyskoulutusten avulla. Henkilökuntaa on paikalla asukkaiden tukena ja apuna ympäri vuorokauden.

Ota yhteyttä palvelukotiin:

Kirsi Myllymäki
Palvelukodin päällikkö
Palvelukieli: Suomi
Yhteystiedot
Vastaavan titteli:
Palvelukodin päällikkö
Vastaavan nimi:
Kirsi Myllymäki
Päällikön puhelinnumero:
040 507 3801, tavoitettavissa arkisin klo 8-16
Muuta tietoa:
Ohjaajat
Puh. 044 7800 319
tavoitettavissa vuorokauden ympäri

Faksi 08 762 551

Rajakatu 18, 85800, Haapajärvi

Katso reittiohjeet
Lähetä viesti meille