Hae Mikevan sivustolta
Sulje
Background Image

Palvelukoti Askelkodit

Palvelukoti Askelkodit Kannistontie 17, 21330 Turku, Suomi
Tietoa tästä palvelukodista

Palvelukoti Askelkodit on 18 -paikkainen yksilöllinen ja kodinomainen palvelukoti mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Koti sijaitsee Paattisilla luonnonkauniissa maalaismaisemassa, osoitteessa Kannistontie 17, 21330 Paattinen Turku. Viihtyisä ympäristö tukee kuntoutumista, lisää asumisen viihtyisyyttä sekä antaa mahdollisuuden monipuoliseen ulkoiluun.

Askelkodit – kuntouttavaa asumista

Askelkodeissa asukkaille tarjotaan kodinomainen ja turvallinen vaihtoehto kuntoutumiseen. Kodin 18 asukaspaikkaa on jaettu kahteen erilliseen yksikköön, jotka toimivat kahdessa omakotitalossa: Havukassa ja Mäntylässä. Tehostetun palveluasumisen paikkoja Mäntylässä on 11 ja palveluasumisen paikkoja Havukassa on 7. Askelkodeilla kuntoutujien on mahdollista siirtyä kuntoutumisen edetessä asumaan myös palvelukodin vähemmän tuettuun osaan. Myös paluu takaisin tehostetun asumisen puolelle on aina mahdollista asukkaan voinnin mukaan. Mäntylän ohjaajat ovat paikalla kolmessa vuorossa ja Havukassa virka-aikoina. Tarvittaessa Mäntylän ohjaajat auttavat ja tukevat myös Havukan asukkaita. Askelkodissa asukkailla on käytössään omat kotoisat huoneet sekä kodin viihtyisät yhteiskäyttöön tarkoitetut tilat.

Kuntouttava työote

Askelkodeilla toiminnan tavoitteena on asukkaan kokonaisvaltainen hyvinvointi. Askelkotien ammattitaitoinen henkilökunta työskentelee yhdessä asukkaan kanssa tämän elämänhallinnan kohentumiseksi. Kodilla noudatetaan kuntouttavaa työotetta, joka näkyy kaikissa arjen toimissa. Jokainen asukas kohdataan ainutlaatuisena yksilönä, jonka tarpeet ja toiveet huomioidaan niin kuntoutuksessa kuin tavallisessa arjessakin. Kodin arki sisältää tärkeiden elämäntaitojen vahvistamista sekä jokapäiväisten arjen asioiden opettelua.

Yksilöllistä arkea

Henkilökohtainen kuntoutumissuunnitelma rakennetaan asukkaan omille voimavaroille, kyvyille sekä uuden oppimisen mahdollistamiselle ja kannustamiselle. Kuntoutussuunnitelma ohjaa asukkaan eloa palvelukodilla. Askelkodeilla on käytössä omaohjaaja järjestelmä, jossa oma-ohjaaja toimii kuntoutujan lähimpänä tukena ja apuna.  Ohjaajan opastuksella kodissa harjoitellaan muun muassa ruoanlaittoa, siivousta, sosiaalisen kanssakäymisen sekä itsestä huolehtimisen taitoja.

Monipuolista tekemistä

Palvelukoti Askelkotien arkea rytmittävät monipuoliset virikkeet ja harrasteet, joiden suunnittelussa huomioidaan asukkaiden toiveet. Asukkaita kannustetaan ja ohjataan osallistumaan kodin ulkopuolisiin aktiviteetteihin, kuten vaikka yhdistys- tai kerhotoimintoihin. Työtoiminta sekä erilaiset ryhmät ja harrastukset kuuluvat kuntoutumiseen. Kodilta tehdään yhdessä retkiä sekä vierailuja erilaisiin kiinnostaviin kohteisiin ja kodilla käy vastavuoroisesti myös paljon vieraita.

Askelkodeilla toimitaan Mikevan Hyvä Olla –arvolupauksen mukaisesti!

Ota yhteyttä Askelkotiin:

Tiina Rastas
Palvelukodin päällikkö
Palvelukieli: Suomi
Puhelin: 0400 885 958
Yhteystiedot
Vastaavan titteli:
Palvelukodin päällikkö
Vastaavan nimi:
Tiina Rastas
Päällikön puhelinnumero:
0400 885 958
Muuta tietoa:
Palvelukodin päällikön sähköposti
tiina.rastas@mikeva.fi

Palvelukodin puhelinnumerot
Mäntylä puh. 044 7800 810
Havukka puh. 044 7800 811

Kannistontie 17, 21330 Turku, Suomi

Katso reittiohjeet
Lähetä viesti meille