Hae Mikevan sivustolta
Sulje
Background Image

Mikevan terapia- ja kuntoutuspalvelut Raisio

Mikevan terapia- ja kuntoutuspalvelut Raisio Ihalantie 5, 21200, Raisio
Tietoa tästä yksiköstä

Mikevan terapia- ja kuntoutuspalvelut Raisio tarjoaa asiakkailleen lääkinnällisenä kuntoutuksena toimintaterapiapalveluita Raisiossa sekä Turun lähialueen kunnissa. Terapiaan ja kuntoutukseen ohjaudutaan Kelan maksusitoumuksella tai terveyskeskuksen tai vakuutusyhtiön maksusitoumusasiakkaana. Myös täysin itsemaksavat asiakkaat ovat Mikevan terapia- ja kuntoutuspalvelut Raisioon lämpimästi tervetulleita.

Mikevan terapia- ja kuntoutuspalvelut Raisio luo Hyvää Oloa

Terapia- ja kuntoutuspalveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Kelan vaikeavammaisten avoterapiastandardia. Terapian ja kuntoutuksen kohderyhmänä ovat lapset, nuoret, työikäiset sekä ikääntyneet, joiden toimintakyky ja arjessa suoriutuminen on vaikeutunutta. Terapia- ja kuntoutuspalvelut toteutetaan asiakkaan omassa luonnollisessa arjen toimintojen ympäristössä. Terapia voidaan järjestää esimerkiksi koti-, päiväkoti- tai koulukäynteinä, myös työpaikkakäynnit ovat mahdollisia. Varsinaisen terapian ja kuntoutuksen lisäksi kuntoutujan terapiajakso sisältää asiakkaan oman elin- ja lähiympäristössä toimimisen ja pärjäämisen ohjausta ja neuvontaa. Ympäristön tarkastelun avulla mahdollistetaan kuntoutujan mahdollisimman normaali arki sekä hyvä toimintakyky omassa ympäristössään. Tarvittaessa terapeutti arvioi myös kuntoutujan apuväline- ja asunnonmuutostöiden tarvetta sekä ohjaa apuvälineiden käytön harjoittelussa, arjen toimintojen tukena.

Kuntoutusta asiakkaan ehdoilla

Toimintaterapiassa harjoitellaan taitoja, joita kuntoutuja tarvitsee selviytyäkseen mahdollisimman itsenäisesti jokapäiväisessä elämässään turvallisesti ja mielekkäästi. Toimintaterapiassa tuetaan omatoimisuutta ja aloitteellisuutta käytännön tilanteissa sekä kannustetaan kuntoutujaa olemaan oman elämänsä aktiivinen toimija ja kehittäjä. Jokainen kuntoutuja kohdataan yksilönä, jonka omat tarpeet ja toiveet huomioidaan terapiassa.

Yksilöllinen kuntoutussuunnitelma

Terapian ja kuntoutuksen pohjana toimii yhdessä terapeutin, kuntoutujan sekä mahdollisesti muiden osallistuvien tahojen kanssa laadittu terapia- ja kuntoutussuunnitelma. Yhteistyön alussa laadittavassa suunnitelmassa huomioidaan kuntoutujan yksilöllinen tilanne ja kiinnostuksen sekä motivaation kohteet. Kuntoutujan omalla motivaatiolla on suuri merkitys terapian onnistumisen kannalta. Kuntoutussuunnitelmaa päivitetään säännöllisin väliajoin sekä aina tarpeen niin vaatiessa.

Ammattitaitoinen henkilökunta

Terapian ja kuntoutuksen vaikuttavuutta mitataan säännöllisesti valtakunnallisilla standardeilla. Mikevan terapia- ja kuntoutuspalvelut Raisiossa työskentelee sydämellään työtään tekevä ammattitaitoinen ja välittävä terapeutti. Henkilökunnan ammattitaidosta pidetään huolta säännöllisillä lisä- ja täydennyskoulutuksilla.

Terapian ja kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan Hyvä Olo!

Terapeutit

Annika Nurminen
Terapeutti, palvelukodin ohjaaja
Osaamisalueet: toimintaterapia
Palvelukieli: suomi
Puhelin: 044 7815 391
Katri Penttinen
Palvelukodin päällikkö
Palvelukieli: suomi
Puhelin: 044 7800 461
Yhteystiedot
Vastaavan titteli:
Toimintaterapeutti
Vastaava terapeutti:
Annika Nurminen
Päällikön puhelinnumero:
044 7815 391, tavoitettavissa arkisin 8-16

Ihalantie 5, 21200, Raisio

Katso reittiohjeet
Lähetä viesti meille