Hae Mikevan sivustolta
Sulje
Background Image

Mikevan terapia- ja kuntouspalvelut Suonenjoki

Mikevan terapia- ja kuntouspalvelut Suonenjoki

Mikevan terapia- ja kuntoutuspalvelut Suonenjoki Jalkalantie 6 F 19, 77600, Suonenjoki
Tietoa tästä yksiköstä

Mikevan terapia- ja kuntoutuspalvelut Suonenjoki tuottaa monipuolista ja yksilöllistä kognitiivista psykoterapiapalvelua Suonenjoen alueen ja ympäristökuntien asukkaille. Psykoterapiapalvelut on suunnattu eri-ikäisille asiakkaille, aina lapsista aikuisiin ja ikääntyneisiin asti. Jokainen asiakas kohdataan yksilönä, jonka terapiaa toteutetaan yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Toteutettava terapia on osa Kelan myöntämää kuntoutusta ja toiminta on Kelan avoterapiastandardin mukaista. Asiakkaaksi voi tulla myös täysin itsemaksavana asiakkaana.

Terapiaa Suonenjoen keskustassa

Terapiapalveluiden vastaanottotilat sijaitsevat Suonenjoen keskustassa, Yrityspuisto Futurian piha-alueella, perheneuvolan viihtyisissä tiloissa, osoitteessa Jalkalantie 6 F 19. Terapiatilassa on useita erilaisia ja yksilöllisiin tarpeisiin mukautuvia huoneita, jossa on helppo ja luonteva tavata joko verkostona (lasten terapiaan liittyvät vanhempain ohjauskäynnit ja verkostot) tai yksilökäynnin merkeissä. Tilat on muokattu kaiken ikäisten lasten, nuorten ja aikuisten käyttöön.

Suonenjoki 3

Mikevan terapia- ja kuntouspalvelut Suonenjoki luo Hyvää Oloa

Terapiapalvelut Suonenjoki palvelee kaiken ikäisiä ja kaikissa elämäntilanteissa olevia asiakkaita. Sydämellään työtään tekevä, osaava ja välittävä terapeutti on koulutettu vastaamaan asiakkaiden erityisosaamista vaativiin tarpeisiin. Terapeutin ammattitaidosta pidetään huolta säännöllisien lisä- ja täydennyskoulutuksien avulla sekä säännöllisellä työnohjauksella.

Jokaisen asiakkaan ensimmäinen käynti pitää sisällään asiakkaan arvion terapeutin sopivuudesta oman tilanteensa auttajana. Jokaiselle asiakkaalle luodaan terapiasuhteen alussa henkilökohtainen terapiasuunnitelma yhteistyössä terapeutin, asiakkaan sekä tarvittaessa lähipiirin kanssa (lapsiasiakkaat). Yksilöllinen terapiajakso räätälöidään aina asiakaslähtöisesti asiakkaan tarpeita kuunnellen, tavoitteiden mukaisesti sekä elämäntarina  ja –tilanne huomioiden. Luottamuksellinen ja kiinteä terapiasuhde tähtää yhdessä asetettujen tavoitteiden ja päämäärien toteutumiseen.

Suonenjoki 2

Kognitiivinen Psykoterapia

Kognitiivisessa psykoterapiassa asiakasta ohjataan havaitsemaan ongelmalliseen kokemukseen liittyviä ajatuksia, tunteita, mielikuvia sekä toimintayllykkeitä ja niiden kehollisia ilmentymiä. Kuntoutuksessa pyritään kahdenlaiseen työskentelyyn:

  • Pohditaan asiakkaan välitöntä ajatusta suhteessa itseen, muihin ja tulevaisuuteen
  • Tunnistetaan oireen taustalla olevia perususkomuksia ja –oletuksia.

Työskentelykeinoina ovat mm. päiväkirja – ja / tai työkirjatyöskentely, jonka avulla on mahdollista tuoda asiakkaan mielensisäiset haasteet paremmin käsiteltäviksi. Mukaan voi myös tuoda esimerkiksi kirjoittamiaan runoja tai musiikkia, tai mikä tahansa muuta, joka kuvaa parhaiten asiakkaan mielenmaisemaa.

Lasten terapiat ovat luonteeltaan toiminnallisia, joihin liittyy mm. leikkiterapiaa, pelien pelaamista, roolileikkejä ja luovaa toimintaa. Lasten terapioissa on myös vanhempain tapaamisia ja tarvittaessa verkostotapaamisia päiväkodin, koulun tai muun vastaavan yhteistyötahon kanssa.

Suonenjoki 1

Kerromme mielellämme lisää Mikevan Suonenjoen terapiapalveluista!

Yhteystiedot
Vastaavan titteli:
Terapiayksikön päällikkö
Vastaava terapeutti:
Tuukka Virkkala
Päällikön puhelinnumero:
044 7800 763, tavoitettavissa arkisin klo 8-16

Jalkalantie 6 F 19, 77600, Suonenjoki

Katso reittiohjeet
Lähetä viesti meille