Hae Mikevan sivustolta
Sulje
Background Image

Kuntoutusyksikkö SeinäjoenAalto

Kuntoutusyksikkö Aalto Leimakirveentie 8, 60200, Seinäjoki
Tietoa tästä palvelukodista

Kuntoutusyksikkö Aalto on kuntouttavia asumispalveluja 2-portaisesti tarjoava yksikkö 18-30 -vuotialle nuorille aikuisille. Kuntoutusyksikkö Aalto sijaitsee Seinäjoella Pajuluoman asuinalueella, osoitteessa Leimakirveentie 8, Seinäjoki. Seinäjoen keskustan palvelu- ja harrastemahdollisuudet ovat lähellä, lisäksi julkisen liikenteen yhteydet kodilta ovat hyvät.

 

Kuntoutusyksikkö Aalto – Hyvän Olon koti

Aalto tarjoaa ympärivuorokautista kuntouttavaa asumispalvelua 15:lle nuorelle kolmessa viiden asukkaan solussa. Soluissa jokaisella kuntoutujalla on oma huone, jonka saa kalustaa mieleisekseen. Kuntoutusyksikkö Aalto on rakennettu 2014 huomioiden nuorten yksityisyyden, toiminnallisuuden ja yhteisöhoidolliset tarpeet. Viereisistä luhtitalosta on kuntoutujan mahdollista vuokrata asunto. Näihin kuin myös muihinkin yksityisiltä vuokrattuihin asuntoihin on myös mahdollista yhdistää Aallon tukipalvelut tukemaan itsenäistä asumista.

Kokonaisvaltaista kuntoutumista

Tavoitteena on osallistuttaa ja motivoida nuori omaan kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen ja löytää ratkaisuja elämässä eteenpäin pääsemiseen. Jokaiselle kuntoutujalle laaditaan oma yksilöllinen viikko-ohjelma, mikä perustuu yhdessä laadittuun & RAI-arviointiin perustuvaan kuntoutussuunnitelmaan. Yksikön toiminnassa painottuu toiminnallisuus, ratkaisukeskeisyys, yhteisöllisyys ja hyvä olla -arvo. Nämä tukevat kokonaisvaltaista kuntoutumista ja osallisuutta. Yhteisössä harjoitellaan myös elämän- ja arjenhallintataitoja tukemaan itsenäiseen asumiseen siirtymistä.

Kotikuntoutus Lautturi

Kuntoutusyksikkö Aallon palvelukokonaisuuden ja -ketjun jatkona toimii kotikuntoutus Lautturi. Tavoitteena on saattaen tarjota yhteisöasumisesta omilleen muuttavalle nuorelle sellainen tuki, että itsenäinen asuminen saadaan turvallisesti käynnistettyä tiiviissä yhteistyössä muun verkoston kanssa. Aalto tarjoaa kuntoutujilleen kotikuntoutuspalvelua koti- ja/tai päiväkäynteinä. Nuoret kohdataan heidän omassa toimintaympäristössään, jolloin on mahdollista tukea kuntotujalähtöisesti niitä asioita, jotka eivät muuten itsenäisesti sujuisi. Kotikäyntien tavoitteet pohjautuvat yhdessä laadittuun kuntoutus- ja palvelusuunnitelmaan.

Ammattitaitoinen henkilökunta

Aallossa työskentelee vastaavan ohjaajan ja kotiavustajan lisäksi 7,5 ohjaajaa ja kotikuntoutus Lautturissa työskentelee yksi ohjaaja. Henkilökunta edustaa moniammatillisesti sosiaali- ja terveysalan ammattiryhmiä. Yksikössä työskentelee myös kotiavustaja. Lääkäripalvelut jokaisen kuntoutujan oman hoitokontaktin kautta, tarvittaessa lääkäripalvelut ostetaan yksityiseltä. Henkilöstön erityisosaamista käytetään virike- ja ryhmätoiminnan järjestämisessä, mutta myös ostetaan suunnitelman mukaisia palveluja ulkopuolelta.

TutKA-jakso

Aallossa on mahdollisuus toteuttaa myös TutKA-jaksoja (tutkimus-, konsultointi- ja arviointijaksoja). Kohderyhmänä aikuisväestö, joilla on mielenterveydellisiä ongelmia, haasteita elämän- ja arjenhallinnassa ja/tai läheis- ja hoitoverkostolla on huoli asianomaisen voinnista ja toimintakyvystä. Jakson tarkoituksena on selvittää asiakkaan kokonaistilanne sekä palveluntarve moniammatillisen ja kokonaisvaltaisen työskentelyn avulla. Arviointiin osallistuu jakson aikana asiakas sekä hänen tukiverkostonsa.

Palveluntarpeen arvionti

TutKA-jakso voidaan toteuttaa myös sairaalasta kotiutuvan potilaan kohdalla palvelutarpeen arvioimiseksi ja/tai elämäntilanteen uudelleen järjestämiseksi. TutKA:n toiminta-ajatuksena on asiakaslähtöisyys, edellytyksenä onnistuneelle jaksolle on tutkittavan oma motivaatio. TutKA kestää vähintään 5 viikkoa, määräytyen tarpeen ja lähtötilanteen mukaan. Jakson aikana tutkittava asuu asumispalveluyksikössä osallistuen sekä arjen toimintoihin ja askareisiin että virike- ja ryhmätoimintoihin.

Voinnin ja toimintakyvyn seuranta

Jakson aikana tehdään alkukartoitus, sosiaalisen tilanteen- ja terveydentilan kartoitus, kotikäynti, oma-arvioinnit, muistitesti ja psykiatrisen avohoidon RAI-arviointi. Jakso sisältää myös voinnin ja toimintakyvyn päivittäistä havainnointia. TutKA-jakso päättyy verkostopalaveriin ja se sisältää kirjallisen loppuraportin jatkosuosituksineen. Loppuarviointia voidaan hyödyntää kuntoutussuunnitelman ja/tai palvelusuunnitelman laatimisessa.

Ota yhteyttä:

Tanja Haveri
Kuntoutusyksikön päällikkö
Palvelukieli: Suomi
Yhteystiedot
Vastaavan titteli:
Kuntoutusyksikön päällikkö
Vastaavan nimi:
Tanja Haveri
Päällikön puhelinnumero:
044 7800 821, tavoitettavissa arkisin klo 8-16
Muuta tietoa:
Ohjaajat
puh. 044 7800 458

Kotikuntoutus Lautturi
puh. 044 7867 940

Leimakirveentie 8, 60200, Seinäjoki

Katso reittiohjeet
Lähetä viesti meille