Hae Mikevan sivustolta
Sulje
Background Image

Koivukodon palvelukeskus

Koivukodon palvelukeskus Torpparintie 1 E 1, 28450, Vanha-Ulvila
Tietoa tästä palvelukodista

Koivukodon palvelukeskus on lähellä Ulvilan keskustaa sijaitseva palvelukoti mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, joka sijaitsee osoitteessa Torpparintie 1 E 1, Vanha-Ulvila. Koivukoto tarjoaa kuntouttavaa palveluasumista 16:lle asukkaalle, jotka eivät tarvitse ympärivuorokautista hoivaa ja valvontaa. Palveluasumisen lisäksi koti tarjoaa kuntouttavaa päivätoimintaa sekä kotipalvelua 10:lle kuntoutujalle.

Koivukodon palvelukeskus ohjaa ja tukee

Koivukodon palvelukeskuksen palveluasuminen on tarkoitettu kuntoutujille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta omatoimisen asumisen ja itsenäisemmän elämän saavuttamiseksi mutta säännöllinen avuntarve ei ole ympärivuorokautista. Toiminnan painopisteenä on monipuolinen kuntoutus sekä toimintakyvyn ja sosiaalisten suhteiden vahvistaminen. Kuntoutujaa ohjataan arjen taitojen kuten ruoanlaiton, siivoamisen ja pyykinpesun mahdollisimman itsenäiseen hoitamiseen. Kuntoutujaa kannustetaan ja motivoidaan myös osallistumaan palvelukeskuksen ulkopuoliseen toimintaan. Kodissa jokainen asukas kohdataan ainutlaatuisena yksilönä, jolla on merkityksellinen elämäntarina, tarpeet ja toiveet. Kuntoutujan yksilölliset tarpeet ja piirteet huomioidaan tärkeänä osana jokapäiväistä kuntoutusta. Kodilla järjestetään monipuolista ja vaihtelevaa viriketoimintaa, retkiä, vierailuja ja työtoimintaa, joiden avulla asukkaita pyritään kuntouttamaan.

Yksilöllistä kuntoutusta

Jokaisen kuntoutujan kanssa laaditaan yksilöllinen kuntoutus- ja palvelusuunnitelma, jossa huomioidaan kuntoutujan elämä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Laadittava suunnitelma tuo esiin kuntoutuksen ja hoidon tarpeet, kuntoutujan voimavarat ja toimintakyvyn puitteet. Suunnitelma laaditaan yhdessä kuntoutujan, omaisten sekä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Kuntoutujan omalla motivaatiolla on keskeinen rooli suunnitelman laadinnassa sekä kuntoutumisen etenemisessä. Kuntoutuksessa pyritään aina huomioimaan kuntoutujan mielenkiinnon kohteet, harrastukset sekä muu innostava tekeminen.

Monipuolista päivätoimintaa

Koivukodon palvelukeskuksessa jokaisella kuntoutujalla on mahdollisuus osallistua palvelukeskuksen viitenä päivänä viikossa tarjoamaan päivätoimintaan. Päivätoiminta tarjoaa monipuolista ja mielekästä tekemistä arkeen. Tarkoituksena on tukea kuntoutujan toiminnallisuutta sekä lisätä arjessa tarvittavia taitoja ja valmiuksia. Koivukodon palvelukeskuksessa toimintaa ohjaa yksilöllinen, inhimillinen ja hyvää elämää tukeva kuntouttava työote, jota toteuttaa ammattitaitoinen henkilökunta.

Ammattitaitoinen henkilökunta

Koivukodon palvelukeskuksen sydämellään työtään tekevä ammattitaitoinen henkilökunta on saanut koulutuksensa sosiaali ja / tai terveydenhoitoalalle. Lisäksi kodin henkilökunta on erikoistunut mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kanssa tehtävään työskentelyyn ja kuntoutukseen. Koivukodon henkilökunnalle asukkaiden Hyvä Olo on jokapäiväisen työskentelyn punaisena lankana.

Ota yhteyttä Koivukodon palvelukeskukseen:

Satu Liikala
Palvelukodin päällikkö
Palvelukieli: Suomi
Yhteystiedot
Vastaavan titteli:
Palvelukodin päällikkö
Vastaavan nimi:
Satu Liikala
Päällikön puhelinnumero:
044 358 7655, tavoitettavissa arkisin klo 8-16
Muuta tietoa:
Palvelukodin päällikön sähköposti:
satu.liikala@mikeva.fi

Palvelukodin ohjaajat puhelinnumero:
puh. 044 7587 517
tavoitettavissa vuorokauden ympäri

Torpparintie 1 E 1, 28450, Vanha-Ulvila

Katso reittiohjeet
Lähetä viesti meille