Hae Mikevan sivustolta
Sulje
Background Image

Iskontien kuntoutusyksikkö

Iskontien kuntoutusyksikkö Iskontie 4, 90570, Oulu
Tietoa tästä palvelukodista

Iskontien kuntoutusyksikkö on Oulun Iskon kaupunginosassa sijaitseva nuorille 18-30 -vuotiaille aikuisille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille suunnattu asumis- ja kuntoutuspalvelun yksikkö.  Elokuussa 2014 valmistuneessa kuntoutusyksikössä on yhteensä 15 asukaspaikkaa. Koti sijaitsee monipuolisten palveluiden äärellä sekä hyvien liikenneyhteyksien varrella.

Iskontien kuntoutusyksikkö – Hyvän Olon koti

Iskontien kuntoutusyksikössä asutaan aivan kuin omassa kodissa. Iskontien jokaisella kuntoutujalla on käytössään oma kylpyhuoneellinen, henkilökohtaisesti sisustettavissa oleva tilava huone. Kodin yhteiset tilat, kuten ruokailu- ja oleskelutilat ovat viihtyisiä ja nuorten asukkaiden toiveisiin sopivia. Kodilla valmistetaan hyvää ja terveellistä kotiruokaa sekä herkkuja kahvihetkiin ja juhliin. Saunaan pääsee saunomaan aina niin halutessaan ja pihalle pääsee ulkoilemaan vuoden ympäri.

Kuntouttavaa arkea

Asukkaat osallistuvat kodin arkeen kukin omien voimavarojensa puitteissa. Asukkaita kannustetaan ja ohjataan kohti mahdollisimman aktiivista ja itsenäistä elämää. Kodilla opetallaankin itsenäisen elämän perustaitoja, kuten hygieniaan ja ruokahuoltoon liittyviä asioita, erilaisia asiointeja sekä sosiaalisten tilanteiden taitoja. Iskontien kuntoutusyksikön toiminnan lähtökohtana on tarjota tiivistä, yksilöllisesti sovellettua ja asteittaista tukea mielenterveys- ja päihdekuntoutujille kohti mahdollisimman itsenäistä, mielekästä ja tasapainoista päivittäisistä toiminnoista suoriutumista. Jokainen asukas kohdataan aina yksilönä, jolla on merkityksellinen elämäntarina, tarpeet ja toiveet.

Aktiivista osallistumista

Iskontiellä suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä kuntoutujien kanssa monia erilaisia toiminnallisia ryhmiä. Toiminnan tavoitteena on kuntoutujien aktiivinen osallistuminen kuntoutusyksikön päivittäisiin toimintoihin, kuten esimerkiksi siivoukseen, ruoanlaittoon tai kodin muihin töihin. Kuntoutujaa tuetaan tarvittavien asiointien hoitamisessa ja yksikön ulkopuoliseen harrastus- ja vapaa-ajan toimintaan osallistumisessa. Kuntoutusyksikössä toteuttetaan nuorten mielenterveys- ja päihdekuntoutusta yhteisöhoidollisin menetelmin. Kuntoutuksessa hyödynnetäänkin paljon esimerkiksi musiikkia yhtenä kuntoutuksen muotona.

Kuntoutussuunnitelma

Asukkaiden arkea ja kuntoutusta ohjaa yksilöllisesti laadittava kuntoutussuunnitelma. Kuntoutussuunnitelma laaditaan yhdessä kuntoutujan ja tarvittaessa tämän lähipiirin kanssa. Suunnitelmassa huomioidaan tarpeet, toiveet, kiinnostuksen kohteet sekä nykyinen elämäntilanne. Jokaisella kuntoutujalla on nimetty omaohjaaja ja mahdollisuus säännölliseen keskustelulliseen tukeen. Iskontiellä ollaan myös vahvasti mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa asukkaidemme jatkokuntoutusprosessia.

Henkilökunta

Kuntoutusyksikön henkilökunta koostuu kokeneesta mielenterveys- ja päihdetyön eri alan ammattilaisten 9 hengen työryhmästä. Eri ammattialojen asiantuntijuus tukee laaja-alaisesti parhaalla mahdollisella tavalla kuntoutujien pitkäjänteistä ja kokonaisvaltaista kuntoutumisprosessia. Iskontien kuntoutusyksikössä henkilökunta on rakentamassa uutta toimintakulttuuria!

Ota yhteyttä Iskontien Kuntoutusyksikköön:

Marita Lämsä
Kuntoutusyksikön päällikkö
Palvelukieli: Suomi
Yhteystiedot
Vastaavan titteli:
Kuntoutusyksikön päällikkö
Vastaavan nimi:
Marita Lämsä
Päällikön puhelinnumero:
044 7800 824, tavoitettavissa arkisin klo 8-16
Muuta tietoa:
Ohjaajat
puh. 044 7800 817
puh. 044 7800 835
tavoitettavissa vuorokauden ympäri

Iskontie 4, 90570, Oulu

Katso reittiohjeet
Lähetä viesti meille