Hae Mikevan sivustolta
Sulje
Background Image

Friitalan Palvelukoti

Friitalan Palvelukoti Finnepäkintie 32, 28400, Ulvila
Tietoa tästä palvelukodista

Friitalan Palvelukoti tarjoaa tehostettua palveluasumista mielenterveys-ja päihdekuntoutujille, jotka eivät selviydy itsenäisestä asumisesta ilman tukea ja apua ympäri vuorokauden. Palvelukoti Friitala sijaitsee Ulvilan monipuolisten palvelujen ja kulkuyhteyksien läheisyydessä. Kodissa asukaspaikkoja on yhteensä 23: kodin asunnoista 15 kpl on yksiöitä, kaksioita kodissa puolestaan on neljä. Jokaisessa asunnossa on WC, suihku ja keittomahdollisuus. Lisäksi kodissa on yhteiset keittiö-, ruokailu-, oleskelu-, ja saunatilat, jotka on tarkoitettu asukkaiden vapaaseen käyttöön.

Friitalan Palvelukoti luo Hyvää Oloa

Kodin jokainen asukas kohdataan ainutlaatuisena yksilönä. Friitalan palvelukodissa jokaiselle asukkaalle laaditaan yksilöllinen kuntoutus- ja palvelusuunnitelma, joka tehdään yhteistyössä kuntoutujan itsensä, omaisten sekä muun mahdollisen verkoston kanssa. Suunnitelmaan kirjataan muun muassa tavoitteet, toiveet sekä elämäntilanne ja -tarina. Suunnitelmaa arvioidaan ja tarkistetaan yhdessä kuntoutujan kanssa säännöllisesti sekä aina tilanteen muuttuessa.

Moniammatillinen työtiimi

Moniammatillinen henkilökunta koostuu mielenterveys- ja päihdetyöhön erikoistuneista lähihoitajista, sairaanhoitajista ja sosionomeista. Lisäksi kodilla asukkaiden käytettävissä on psykiatrin palvelut. Henkilökunta tukee ja ohjaa asukkaita kuntouttavalla työotteella arkipäivän toiminnoissa. Kuntouttavalla arjen tekemisellä pyritään vahvistamaan ja parantamaan kuntoutujien toimintakykyä, itseluottamusta sekä omatoimisuutta. Kuntoutumisen tavoitteena voi olla esimerkiksi siirtyminen kevyemmin tuettuun tai kokonaan itsenäiseen asumiseen. Kodilla opetellaan aktiivisesti muun muassa hygienia-asioita, ruuanlaittoa, erilaisia asioiden hoitoja sekä sosiaalisia taitoja.

Kuntouttavaa arkea

Friitalan palvelukodissa järjestetään erilaisia yksilö-ja ryhmätoimintoja. Toiminta on suunnitelmallista, tavoitteellista ja kuntoutujien yksilölliset tarpeet huomioivaa. Kaikille on tarjolla ryhmätoimintoja toimintakyvystä riippumatta. Kuntoutujilla on mahdollisuus vaikuttaa toimintaan mm. aloitteiden ja palautteiden muodossa. Lisäksi kodin asukkaita rohkaistaan osallistumaan myös palvelukodin ulkopuoliseen toimintaan, kuten harrastuksiin, opiskeluihin tai työtoimintoihin.

Virikkeillä sisältöä elämään

Friitalan palvelukodin asukkaat osallistuvat päivä- ja työtoimintaan voimavarojensa mukaan. Tarkoituksena on toimintakyvyn vahvistumisen lisäksi sitoutuminen tavoitteelliseen ja suunnitelmalliseen toimintaan. Virkistystoimintaa, esimerkiksi erilaisia retkiä, järjestetään säännöllisesti. Virkistystoiminta katkaisee arkea ja tuo lisää sisältöä elämään, elämänlaatua parantavasti. Retkillä ja tutustumiskäynneillä voi mielekkäällä tavalla harjoitella toimimista sosiaalisissa tilanteissa. Virkistystoiminnan tavoitteena on saada mukaan myös sellaisia kuntoutujia, joita ei ole tavoitettu muun ryhmätoiminnan keinoin.

Ota yhteyttä Friitalan palvelukotiin:

Marjo Ruohoneva
Palvelukodin päällikkö
Palvelukieli: Suomi
Yhteystiedot
Vastaavan titteli:
Palvelukodin päällikkö
Vastaavan nimi:
Marjo Ruohoneva
Päällikön puhelinnumero:
044 758 7505, tavoitettavissa arkisin klo 8-16
Muuta tietoa:
Palvelukodin päällikön sähköposti:
marjo.ruohoneva@mikeva.fi

Palvelukodin ohjaajat puhelinnumero:
puh. 044 3587 549

Finnepäkintie 32, 28400, Ulvila

Katso reittiohjeet
Lähetä viesti meille