Hae Mikevan sivustolta
Sulje
Background Image

Asumis-, hoiva- ja kuntoutuspalvelut

Osallistava tekeminen on toimintamme ydintä

Mikeva tuottaa asumis-, hoiva- ja kuntoutuspalvelut kunnille, kaupungeille sekä yksityisille asiakkaille yli 70 paikkakunnalla. 120:ssa palvelukodissamme tuotamme palvelut ikääntyneille, kehitysvammaisille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä terapia- ja kuntoutusasiakkaille. Palvelemme asiakkaitamme myös ruotsinkielisissä palvelukodeissamme.

Mikevan Hyvän Olon arvolupaus tarkoittaa, että toimimme yksilöllistä elämänkulkua kunnioittaen. Sitoudumme itsetuntoa ja luottamusta kasvattavaan ohjaukseen ja ohjaamme kuntoutujaa tai erityistukea tarvitsevaa asiakastamme kohti itsenäisempää elämää turvallisesti vierellä tukien.

Arvostamme yhteistyötä omaisten ja läheisten kanssa. Tekeminen, kokeminen, kuntoutus sekä monipuolinen vuodenkiertoon perustuva toiminta on oleellinen osa Mikevan palvelukotien arkea.

Tuotamme yli 120 palvelukodissamme palvelut

Ikääntyneille asiakkaille

Ikääntyneille asiakkaille tarjoamamme palvelu voi olla tehostettua tai tuettua asumispalvelua, päiväkuntoutusta ja –toimintaa tai kuntouttavaa kotipalvelua asiakkaan omassa kodissa.

Lue lisää

Kehitysvammaisille asiakkaille

Kehitysvammaisille tarjoamamme asumismuodot vaihtelevat autetusta ja tuetusta asumisesta ympärivuorokautiseen hoitoon ja kuntoutukseen.

Lue lisää

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujille

Tarjoamme kuntoutujalle mahdollisuuden palata parempaan arkeen portaittaisesti tapahtuvan kuntoutuksen ja asumispalveluiden avulla.

Lue lisää

Terapia- ja kuntoutusasiakkaille

Tavoitteena on kuntoutujan toimintakyvyn sekä elämänhallinnan parantaminen silloin, kun ne ovat sairauden tai vamman takia uhattuina.

Lue lisää

Ikääntyneille asiakkaille tarjoamamme palvelu voi olla tehostettua tai tuettua asumispalvelua, päiväkuntoutusta ja –toimintaa tai kuntouttavaa kotipalvelua asiakkaan omassa kodissa. Mielekäs tekeminen, luovuus ja ilmaisu kuuluvat asiakkaidemme jokapäiväiseen elämään ja kuntouttava hoitotyö on lähtökohtamme jokaisessa tilanteessa ja hetkessä. Ikääntyneet asiakkaamme asuvat ja elävät elämäntäyteisesti omien voimavarojen mukaan.

Kehitysvammaisille tarjoamamme asumismuodot vaihtelevat autetusta ja tuetusta asumisesta ympärivuorokautiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Palvelumme ovat monipuolisia, tukea antavia, arvostavia ja onnistumisen kokemuksia tukevaa arjen toimintaa. Kehitysvammasegmenttimme on laaja. Tarjoamme kehitysvammaisille kodin, jossa on turvallista elää omaa arkea itsenäisesti ja yhdessä muiden kanssa voimavaralähtöisesti.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujille tarjoamamme palvelut räätälöidään aina kuntoutujan tarpeiden mukaan. Tarjoamme kuntoutujalle mahdollisuuden palata parempaan arkeen portaittaisesti tapahtuvan kuntoutuksen ja asumispalveluiden avulla. Aktivoimme, tuemme ja kuntoutamme asiakkaitamme yksilöllisesti ja välittävästi. Kotiemme toiminta ja ympäristöt on suunniteltu tukemaan kuntoutujan oma-aloitteisuutta sekä vahvistamaan turvallisuuden ja yhteisöllisyyden tunnetta.

Terapia- ja kuntoutuspalvelumme ovat suunnitelmallista ja moniammatillista kuntoutusta. Tavoitteena on kuntoutujan toimintakyvyn sekä elämänhallinnan parantaminen silloin, kun ne ovat sairauden tai vamman takia uhattuina. Palveluistamme löytyy asiantuntemusta kaiken ikäisille kuntoutujille eri elämäntilanteisiin sekä eri diagnoosiryhmille. Palveluidemme tavoitteena on auttaa kuntoutujaa toteuttamaan oman elämänsä tavoitteita ja ylläpitämään opiskelu-, työ- ja toimintakykyään sekä elämänhallintaansa.

Hyvän Olon palvelukodit

Laaja palvelukotiverkostomme palvelee asiakkaitamme ympäri Suomen monipuolisesti ja yksilöllisesti. Palvelukotimme tarjoavat turvallista, mielekästä ja elämänmakuista asumista, hoivaa ja kuntoutusta ikääntyneille, kehitysvammaisille sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Tarjoamamme asumismuodot vaihtelevat autetusta ja tuetusta asumisesta ympärivuorokautiseen hoivaan ja kuntoutukseen. Palvelukotiemme toiminta tukee asukkaan oma-aloitteisuutta, itsenäisyyttä ja toimintakykyä, jokapäiväiseen elämään kuuluvan aktiivisen tekemisen, luovuuden ja ilmaisun avulla. Arkemme on virikkeellistä ja toiminnallista, joka koostuu vuodenkierron huomioivista juhlista ja tapahtumista.

Arvostamme yhteistyötä läheisten ja omaisten kanssa. Tekeminen, kokeminen, kuntoutus sekä monipuolinen toiminta ovat oleellinen osa Mikevan palvelukotien arkea. Sydämellään työtään tekevä, ammattitaitoinen henkilökuntamme pitää huolen palvelukotiemme asukkaiden Hyvästä Olosta joka päivä.

Porlammin koti, ikääntyneille asukkaille

Koulukuja 1, 07800 Lapinjärvi, Suomi
Porlammin koti on Lapinjärvellä sijaitseva 20 ikärikkaan asukkaan liikunnallinen koti, joka avautuu 1.10.17. Kodissa eletään aktiivista, ihmislähtöistä ja liikuntaan kannustaa arkea.

Servicehemmet Kaarles stuga

Effektgatan 10, Vaasa, Suomi
Servicehemmet Kaarles Stuga i Vasa är en servicehem för 77 äldre personer, som behöver vård, omsorg och boendetjänster.

Kuntoutusyksikkö TampereenAalto

Pahkakatu 16, 33340 Tampere, Suomi
Kuntoutusyksikkö TampereenAalto on keväällä 2017 avautunut 16 -paikkainen nuorten mielenterveys- ja päihdekuntoutujen kuntoutusyksikkö Tampereella.
Lisää palvelukotejamme