Hae Mikevan sivustolta
Sulje
Background Image

Mikevan terapia- ja kuntoutuspalvelut Willa Wanha

Mikeva terapia- ja kuntoutuspalvelut Willa Wanha Koulutie 7, 88400, Ristijärvi
Tietoa tästä yksiköstä

Mikevan terapia- ja kuntoutuspalvelut Willa Wanha tarjoaa asiakkailleen monipuolisia ja yksilöllisiä terapia- ja kuntoutuspalveluita Ristijärvellä. Tarjottaviin terapia- ja kuntoutuspalveluihin kuuluvat toiminta- ja puheterapia, yksilö-, ryhmä- tai monimuotoisena terapiana toteutettuna.

Terapiaa asiakkaan toivomassa paikassa

Terapiapalvelut toteutetaan terapia- ja kuntoutuspalvelut Willa Wanhan viihtyisissä vastaanottotiloissa ajanvarauksella tai kotikäynteinä asiakkaan luonnolliseen elin- ja toimintaympäristöön, kuten kotiin, kouluun, tai päiväkotiin. Kotikäyntejä tehdään Ristijärvellä sekä muiden Kainuun kuntien alueella. Yksikön vastaanottotilat sijaitsevat keskellä Kainuuta osoitteessa Koulutie 7 Ristijärvi. Samassa kiinteistössä terapia- ja kuntoutuspalveluiden kanssa toimii myös ikääntyneille asukkaille suunnattu palvelukoti Willa Wanha. Terapia- ja kuntoutuspalveluiden sopimuskumppanina terapiapalveluissa toimii Kelan Pohjois-Pohjanmaan vakuutuspiiri. Yksikkö palvelee mielellään myös vakuutusyhtiöiden maksusitoumusasiakkaita sekä täysin itsemaksavia asiakkaita.

Terapia- ja kuntoutuspalvelut Willa Wanha – parempaa arkea

Terapia- ja kuntoutuspalvelut Willa Wanhan vastaanottotilat sijaitsevat kiinteistön kellarikerroksessa, jonne on kulku hissillä tai portaita pitkin. Vastaanottotiloissa on terapiatilat, pieni keittiö, toimisto- ja varastotilaa sekä invamitoitettu wc ja saunatilat. Pääoven eteen on pääsy invataksilla ja pihalta löytyy pysäköintitilaa asiakkaille, jotka saapuvat autolla. Samassa kiinteistössä toimii ikääntyneiden palvelukoti, mutta terapiatilat ovat näistä tiloista täysin erillään ja sijaitsevatkin omassa kerroksessaan. Esteettömyys on huomioitu vastaanottotilojen suunnittelussa ja toteutuksessa koko tilojen osalta. Tilat on suunniteltu sisustukseltaan ja kalustukseltaan innostaviksi, raikkaiksi sekä aktivoiviksi. Nämä valinnat tilan toteutuksessa osaltaan edesauttavat asiakaan terapian etenemistä ja / tai kuntoutumista. Vastaanottotiloista löytyy monipuolisesti nykyaikaista terapiavälineistöä ja -materiaalia monipuolisten terapia- ja kuntoutuspalveluiden toteuttamiseen. Välineistöä ja materiaaleja uusitaan ja lisätään säännöllisesti sekä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Yksillöllistä terapiaa ja kuntoutusta

Terapia- ja kuntoutussuhteen alkaessa laaditaan aina asiakkaalle yksilöllinen terapia- ja kuntoutussuunnitelma, jossa otetaan huomioon kuntoutujan elämäntilanne, toiveet, tarpeet ja arjen elinympäristön luomat vaatimukset. Kuntoutujan omalla motivaatiolla sekä kiinnostuksen kohteilla on myös suuri merkitys suunnitelman laadinnan ja toteutuksen yhteydessä. Terapeutti, asiakas sekä tarvittaessa hänen lähiverkostonsa osallistuvat suunnitelman laaditaan. Suunnitelmaa päivitetään säännöllisesti ja terapian tavoitteena on yhteisesti määriteltyjen tavoitteiden saavuttaminen.

Ammattitaitoiset terapeutit

Välittävät ja sydämellään työtään tekevät ammattitaitoiset toiminta- ja puheterapeutit ovat saaneet koulutuksensa alalle ja heidän ammattitaitostaan pidetään huolta säännöllisien lisä- ja täydennyskoulutusten avulla. Toiminnan pohjana toimii Mikevan laatujärjestelmän mukainen toiminta sekä Kelan avoterapiastandardin luomat vaatimukset.

Ota yhteyttä:

Tuukka Virkkala
Terapiayksikön päällikkö
Palvelukieli: suomi
Kirsi Määttä
Palvelukodin päällikkö
Osaamisalueet: suomi
Palvelukieli: Suomi
Yhteystiedot
Vastaavan titteli:
Terapiayksikön päällikkö
Vastaava terapeutti:
Tuukka Virkkala
Päällikön puhelinnumero:
044 7800 763, tavoitettavissa arkisin klo 8-16

Koulutie 7, 88400, Ristijärvi

Katso reittiohjeet
Lähetä viesti meille