Hae Mikevan sivustolta
Sulje
Background Image

Ajankohtaista

18.04.12 Mikeva antaa tukensa Sotainvalidien Veljesliitolle

Mikeva on valinnut tänä vuonna tukensa kohteeksi Sotainvalidien Veljesliiton, joka auttaa sotainvalideja sekä heidän puolisoitaan ja leskiään selviämään arjessa. Tärkeänä tavoitteena on tukea sotainvalidien ja muiden sotiemme veteraanien itsenäistä kotona asumista. Sotainvalidit sekä heidän puolisonsa ja leskensä tarvitsevat nyt vuorostaan apua. Tukemalla Sotainvalidien Veljesliittoa arvostamme heidän tekemäänsä työtä...

Lue lisää

01.04.12 Mikeva Tornio avannut ovensa

Mikeva on avannut 1.4.2012 Tornioon uuden 38-paikkaisen palvelukodin, joka tarjoaa tehostettua, ympärivuorokautista asumispalvelua ikääntyville. Asukkaat saavat päivittäisissä toiminnoissa jatkuvaa hoivaa, tukea, ohjausta, valvontaa ja huolenpitoa. Hyvä hoito perustuu asukkaan toimintakykyä edistävään työotteeseen, hänen hyvään kohteluunsa ja perustarpeistaan huolehtimiseen. Palvelu ylläpitää ja edistää asukkaan toimintakykyä, palvelu tuotetaan kuntouttavalla työotteella....

Lue lisää

25.11.11 Palvelukoti Kaarlentupa saa uusia asukkaita

Palvelukoti Kaarlentupa sijaitsee Vaasan Melaniemessä. Palvelukoti on avattu 4.10.2010 ja se on tarjonnut ympärivuorokautista suunnitelmallista hoivaa ja huolenpitoa dementoituneille ja ikäihmisille. Palvelukodissamme on viisi yksikköä eli kammaria. 25.11.11 lähtien asukaspaikkoja on 78 sekä lisäksi yksi saattohoitohuone. Yksi 16-paikkainen yksikkömme on ruotsinkielinen ja kolme suomenkielistä. 12-paikkainen yksikkömme muuttuu 25.11.11 kehitysvammaisille...

Lue lisää

23.11.11 Mikeva Mielenterveysmessuilla

Mikeva osallistuu näytteilleasettajana Mielenterveysmessuille 2011 Helsingin Wanhassa Satamassa  22.-23. marraskuuta. Mielenterveysmessut tarjoavat kattavaa tietoa hoito- ja kuntoutuspalveluista, järjestöistä, viranomaisista, koulutuksesta, mielenterveyden tukemisesta sekä muista kävijöitä kiinnostavista asioista. Tänä vuonna messujen teemana on  Lisää vuosia elämään - lisää elämää vuosiin. Mikevan asumispalveluyksiköistä 25 tarjoaa palveluita mielenterveys- tai päihdekuntoutujille. Palvelukotiemme eri yksiköissä on erikoistuttu kaksoisdiagnoosi-,...

Lue lisää